*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

2023 metai

2023 m. komisija sudaryta Pakruojo rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. AV-424, apžiūrėjo ir priėmė Pakruojo rajono Balsių k. v. griovio up. Lašmuo pk. 00+00÷77+70; Klovainių k. v. griovių: up. Lašmuo pk. 77+70÷84+00, L-15 pk. 0+00÷22+63 ir juose esančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbus.

2022 metai

2022 m. rugsėjo 9 d. įvyko komisijos posėdis, kuriame komisija sudaryta Pakruojo rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus 2022 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. AV-553, vadovaudamasi melioracijos techniniu reglamentu  MTR 1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, išnagrinėjo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinius vietoje ir priėmė Pakruojo rajono Degučių k. v., Stačiūnų k. v. griovių ir juose esančių melioracijos statinių rekonstrukcijos darbus.

2022 m. komisija sudaryta Pakruojo rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus 2022 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. AV-658, apžiūrėjo, įvertino ir priėmė Pakruojo rajono Pelaniškių k. v. griovių: Švitinio up. pk.20+50÷24+10, Š-14 pk.0+00÷25+60, Š-3 pk.0+00÷9+00, Draudelių k. v. griovių: Švitinio up. pk.24+10÷30+10, Š-3 pk.0+00÷10+00, Triškonių k. v. griovių: Švitinio up. pk.30+10÷31+75, Š-5 pk.0+00÷45+52, Š-5-1 pk.0+00÷6+00, Š-5-3 pk.0+00÷3+00, Š-7  pk.0+00÷3+00, Š-9 pk.0+00-9+00 ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbus.

2022 m. gruodžio 15 d. įvyko komisijos posėdis, kuriame komisija sudaryta Pakruojo rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus 2022 m. gruodžio mėn. 8 d. įsakymu Nr. AV-774, vadovaudamasi melioracijos techniniu reglamentu  MTR 1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, išnagrinėjo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinius vietoje ir priėmė Pakruojo rajono   Plaučiškių k. v. griovių juose esančių melioracijos statinių rekonstravimo darbus.

2022 m. gruodžio 15 d. įvyko komisijos posėdis, kuriame komisija sudaryta Pakruojo rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus 2022 m. gruodžio mėn. 8 d. įsakymu Nr. AV-775, vadovaudamasi melioracijos techniniu reglamentu  MTR 1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, išnagrinėjo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinius vietoje ir priėmė Pakruojo rajono   Grikpėdžių k. v., Gegiedžių k.v., Rozalimo k. v. pralaidų rekonstravimo darbus.

2021 metai

2021 m. rugsėjo 16 d. įvyko komisijos posėdis, kuriame komisija sudaryta Pakruojo rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus 2020 m. gegužės mėn. 15 d. įsakymu Nr. AV-279, vadovaudamasi melioracijos techniniu reglamentu  MTR 1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, išnagrinėjo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinius vietoje ir priėmė Pakruojo rajono Kairelių k.v.griovių: B-7 pk. 0+00-42+10, B-7-2-1 pk. 0+00-6+92, B-7-1 pk. 0+00-4+16, B-7-2 pk. 0+00-9+94, B-7-2-2 pk. 0+00-3+36, B-7-4 pk. 0+00-2+79; Žeimelio k.v. griovių: B-5 pk. 0+00-19+31,V-4-a pk. 29+00-43+96 ir juose esančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbus.

2021 m. gruodžio 1 d. įvyko komisijos posėdis, kuriame komisija sudaryta Pakruojo rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus 2021 m. lapkričio mėn. 25 d. įsakymu Nr. AV-789, vadovaudamasi melioracijos techniniu reglamentu  MTR 1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, išnagrinėjo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinius vietoje ir priėmė Pakruojo rajono  griovių: Lauksodžio k. v. griovių: V-6 pk.0+00÷5+00; Rimkūnų k. v. griovių: V-6 pk.5+00÷61+00, V-6-1 pk.0+00÷16+00, V-6-1-3 pk.0+00÷2+00, V-6-2 pk.0+00÷10+00, V-6-4 pk.0+00÷26+00, V-6-4-1 pk.0+00÷31+00, V-6-4-1-2 pk.0+00÷23+50, V-6-4-1-2-1 pk.0+00÷3+36, V-6-4-1-4 pk.0+00÷2+20, B-25 pk.0+00÷17+50; Gegiedžių k. v. griovių: V-6 pk.61+00÷74+00, V-6a pk.0+00-4-00, Beržtalio up. pk.86+50÷161+00, B-27 pk.0+00÷12+00, B-29 pk.0+00÷14+00, B-29-2 pk.0+00÷21+60, B-29-4 pk.0+00÷7+0 juose esančių melioracijos statinių rekonstrukcijos darbus.

2021 m. gruodžio 2 d. įvyko komisijos posėdis, kuriame komisija sudaryta Pakruojo rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus 2021 m. lapkričio mėn. 29 d. įsakymu Nr. AV-797, vadovaudamasi melioracijos techniniu reglamentu  MTR 1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, išnagrinėjo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinius vietoje ir priėmė Pakruojo rajono Plaučiškių k. v. dalies griovio Nr. 2 ir pralaidos rekonstravimo darbus.

2021 m. gruodžio 2 d. įvyko komisijos posėdis, kuriame komisija sudaryta Pakruojo rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus 2021 m. lapkričio mėn. 25 d. įsakymu Nr. AV-790, vadovaudamasi melioracijos techniniu reglamentu  MTR 1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, išnagrinėjo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinius vietoje ir priėmė Pakruojo rajono: Grikpėdžių k. v., Rozalimo k. v., Plaučiškių k. v., Stačiūnų k. v., pralaidų rekonstrukcijos  darbus.