*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Būtina užtikrinti namo bendrojo naudojimo dujų sistemų priežiūrą

Būtina užtikrinti namo bendrojo naudojimo dujų sistemų priežiūrą

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atkreipia dėmesį į daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo dujų sistemų saugaus eksploatavimo priežiūrą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, atlikusi patikrinimą, nustatė, kad tam tikrais atvejais nėra laikomasi privalomų teisės aktų reikalavimų.

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai (bendrijų pirmininkai, jungtinės veiklos sutartimi įgalioti asmenys, bendrojo naudojimo objektų administratoriai) yra atsakingi už bendrąsias pastato inžinerines sistemas. Daugiabučio namo valdytojas turi būti sudaręs galiojančią sutartį su kvalifikuota tarnyba, kuri privalo atlikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo dujų sistemos patikrą ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus:

  • Patikrinti namo dujotiekių ir uždaromųjų įtaisų būklę, jeigu reikia, uždaromieji įtaisai turi būti išvalomi ir sutepami;
  • Išbandyti vidaus dujotiekio sandarumą nuo įvadinio čiaupo iki čiaupo prieš buitinį dujų prietaisą.

Pakruojo rajono savivaldybės administracija, vykdydama daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų priežiūrą ir kontrolę bei daugiabučių namų naudojimo priežiūrą, tikrins, ar valdytojai užtikrina tinkamą daugiabučių namų bendrojo naudojimo dujų sistemų priežiūrą.

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Turto ir ūkio skyriaus informacija