*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Įmonė „Green Genius“ planuoja investicijas Pakruojo rajone

Įmonė „Green Genius“ planuoja investicijas Pakruojo rajone

Pakruojo rajono savivaldybėje lankėsi įmonės „Green Genius“ atstovai: Biodujų verslo vadovas Andrius Gudzinskas, Žaliavų skyriaus tiekimo vadovas  Arvydas Noreika ir Žaliavų tiekimo projektų vadovė Simona Norgelienė, kurie pristatė planuojamas investicijas bei naujus statinius Pakruojo rajone. Įmonė „Green Genius“ savo veiklą plėtoja atsinaujinančių ir ekologinių energijos šaltinių gavybos pramonėje. Šiuo metu įmonė veiklą vykdo 8 šalyse, o vien Lietuvoje „Green Genius” turi 10 biodujų jėgainių. Susirinkime dalyvavo Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Margis, vicemerė Simona Lipskytė, savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas Veliulis, Pašvitinio seniūnė Rima Krištopaitienė, savivaldybės ekologė Austina Kuncevičienė, savivaldybės vyriausiasis architektas Artūras Šukys, savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vedėjas Gintaras Makauskas.

                      Jau patvirtinta, kad Megučionių kaime netrukus bus pradėta statyti biodujų jėgainė ir biodujų valymo įrenginiai. Naujai pastatytoje jėgainėje pagamintos dujos bus išvalomos įrengtuose dujų valymo įrenginiuose ir iš jų išgaunamas biometanas. Planuojama, kad darbai prasidės šių metų gegužės mėnesį. Ši nauja jėgainė bus tarsi papildymas jau seniai Veselkiškių kaime šalia „Idavang“ komplekso veikiančiai biodujų jėgainei. Planuojama, kad nuo šios, jau esančios jėgainės, bus nutiesiamas dujotiekis iki pastatytų biodujų valymo įrenginių, kuriuose dujos bus išvalomos ir pagaminamas biometanas. Šios dujos autotransportu bus vežamos į Bališkių kaime (Rozalimo sen.) numatoma pastatyti biodujų slėgio reguliavimo įrenginių technologinę aikštelę ir bus tiekiamos į esamus magistralinius gamtinių dujų tinklus.

                       Įmonė „Green Genius“ taip pat planuoja statyti biodujų jėgainę Pelaniškių kaime, šalia ŽŪB „Pelaniškiai“ galvijų fermos. Šiuo metu įmonė planuoja pradėti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrą. Svarbu atkreipti dėmesį, kad dujos bus išgaunamos iš galvijų mėšlo.

                      Diskutuojant apie naujas investicijas savivaldybės vadovai kėlė klausimus dėl galimų kvapų, žaliavų transportavimo į perdirbimo vietą, naujų darbo vietų kūrimą (naujai įrengtoje jėgainėje bus sukuriamos 4-5 naujos darbo vietos). Verslo atstovų pagrindimu, įmonės naudojama technologija užtikrins kvapų neutralizavimą, o naudojamas mėšlas bei kitos organinės medžiagos bus laikomos uždarai, todėl pašalinio kvapo nebus. Planuojama, kad į būsimą jėgainę šalia Pelaniškių kaimo atvyks papildomų transporto priemonių, kurios atveš žaliavą perdirbimui ir tuo pačiu išsiveš jau perdirbtas atliekas, kurios bus naudojamos laukų tręšimui.

                      Susitikimo metu buvo aptartos statybų detalės, savivaldybės vadovai teiravosi apie statybos procesų leidimus, atitikimą įvairiems reikalavimams. Artimiausiu metu įmonės atstovai organizuos susitikimus su Pašvitinio seniūnijos gyventojais, kurių metu supažindins su savo planuojama veikla, statybų vieta.

Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyrius

Katiliaus nuotraukos