*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Informacija daugiabučių namų savininkų bendrijoms

Informacija daugiabučių namų savininkų bendrijoms

Pakruojo rajono savivaldybės administracija informuoja, kad įsigaliojo 2022 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 11 pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1779.

Atkreipiame dėmesį, kad daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kiti juridiniai asmenys (įsteigti ir veikiantys pagal Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymą), per 12 mėnesių nuo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo dienos (2023 m. kovo 1 d.) savo įstatus suderina su Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo nuostatomis.

Informacija kaip pakeisti juridinio asmens steigimo dokumentą (įstatus, nuostatus): https://info.registrucentras.lt/node/593.

Pakeitimai daugiabučių namų valdyme nuo 2023 m. kovo 1 d.

  • 2022 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1356 (įsigaliojo 2023-01-01);
  • Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 (2022-12-29 nutarimo Nr. 1331 redakcija) (įsigaliojo 2023-01-01);
  • 2022 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1434 (įsigaliojo 2023-01-01);
  • 2022 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 11 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1710 (įsigalios 2023-03-01);
  • 2022 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 11 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1779 (įsigalios 2023-03-01).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo ,,Dėl Paslaugų, prekių ir darbų, susijusių su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus administruojamu namu, pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo projektas.

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyrius