*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Informacija dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros

Informacija dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų  priežiūros

2019 metais Valstybinė energetikos reguliavimo taryba tikrino Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų (toliau – Sistemos) atitiktį teisės aktuose nustatytiems reikalavimams. Patikrinimo metu nustatyta, kad kai kurios Sistemos eksploatuojamos pažeidžiant teisės aktuose nustatytus reikalavimus, t. y. šildymo sistemos nesubalansuotos, nėra šilumos punkto, Sistemų projektų bei Sistemos aprašų.

Pakruojo rajono savivaldybės administracija, vykdydama butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę, informuoja, kad daugiabučių namų valdytojai (bendrijų pirmininkai, jungtinės veiklos sutartimi įgalioti asmenys, bendrojo naudojimo objektų administratoriai) privalo užtikrinti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų atitiktį teisės aktuose nustatytiems reikalavimams ir pateikia Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) informaciją:

VERT raginimą užtikrinti tinkamą šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą daugiabučiuose namuose rasite čia

2019 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. O3E-857 patvirtintos Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimų atitikties deklaracijomis ir atliekant šių sistemų patikrinimus vietoje taisyklės.
Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų atitikties deklaracijų teikimo ir vertinimo tvarka

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Turto ir ūkio skyriaus informacija