*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Kviečiame teikti kandidatus Rašytojo Juozo Paukštelio literatūros premijai gauti

Kviečiame teikti kandidatus Rašytojo Juozo Paukštelio literatūros premijai gauti

Siekiant įamžinti rašytojo Juozo Paukštelio atminimą, įsteigta Rašytojo Juozo Paukštelio literatūros premija (toliau – Premija). Premijos skyrimo ir įteikimo tvarką nustato Rašytojo Juozo Paukštelio literatūros premijos skyrimo nuostatai, patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. T-239.

Premija skiriama už grožinės literatūros kūrinį, išleistą per trejus kalendorinius metus (2020, 2021, 2022) po paskutinės Premijos įteikimo (paskutinė premija įteikta 2020 metais rašytojui Petrui Veclovui už novelių romaną „Grumtynės“).

Kandidatus Premijai gauti gali siūlyti kūrybinės sąjungos, kultūros, meno, mokslo ir studijų institucijos, visuomeninės organizacijos, taip pat patys kūrinių autoriai. Jei siūlymą teikia pats autorius, jis turi pridėti kompetentingo asmens ar kūrybinės sąjungos rekomendaciją.

Siūlant kandidatą Premijai gauti, jos įteikimo organizatoriui – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriui (adresas: Kęstučio g. 4, Pakruojis) iki 2023 m. liepos 1 d. turi būti pateikta pretendentą siūlančio asmens ar institucijos raštiška rekomendacija, grožinės literatūros kūrinys ir sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo.

Grožinės literatūros kūrinio vertinimo kriterijai:
1) grožinės literatūros kūrinys meniškai ir įtaigiai atspindi Lietuvos kaimo socialinius pokyčius ir žmonių gyvenimą;
2) kūrinyje puoselėjamas nacionalinis lietuvių tautos savitumas (kalba, kultūra, tradicijos);
3) meniškai vaizduojama Lietuvos kaimo praeitis ir (ar) dabartis.

Premija negali būti teikiama tam pačiam asmeniui du kartus.

Rašytojo Juozo Paukštelio literatūros premijos skyrimo nuostatai
Premijos laureatai https://www.pakruojis.rvb.lt/juozas-paukstelis/
Sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo.
Kontaktinis asmuo – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Renata Budrienė, tel. (8 421) 69 078, el. p. [email protected].

Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyrius
Skelbimo data - 2023-03-20