*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Pagalba nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims

Pagalba nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims

Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymo paskirtis – užtikrinti, kad fiziniai asmenys, nukentėję nuo nusikalstamos veikos, padarytos Europos Sąjungos teritorijoje, prieš baudžiamąjį procesą, jo metu, prireikus – po jo ir visais atvejais, kai baudžiamasis procesas nepradedamas, arba nukentėję nuo nusikalstamos veikos, padarytos ne Europos Sąjungos teritorijoje, kai baudžiamasis procesas vyksta Lietuvos Respublikos teritorijoje, būdami Lietuvos Respublikos teritorijoje, gautų pagalbą (informaciją, konsultacijas ir (ar) paslaugas), atsižvelgiant į individualius jų poreikius, dėl įvykdytos nusikalstamos veikos atsiradusius poreikius ir nusikalstamos veikos pobūdį. Įstatymo nuostatos taikomos visiems nukentėjusiems asmenims, neišskiriant jų pagal nusikaltimų rūšis.

Kokią kompleksinę pagalbą galima gauti?

  • Pagalbos tarnybų darbuotojai įvertina nukentėjusio žmogaus poreikius, atsiradusius dėl padarytos nusikalstamos veikos;
  • Kartu su nukentėjusiuoju sudaro pagalbos priemonių planą;
  • Organizuoja pagalbos teikimą;
  • Teikia informaciją apie nukentėjusių asmenų teises ir institucijas, kurios jas gali užtikrinti;
  • Informuoja apie įstaigas, kuriose galima gauti socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas;
  • Informuoja apie galimybę baudžiamojo proceso metu pateikti kompetentingai institucijai skundą dėl nusikalstamos veikos;
  • Teikia emocinę ir psichologinę pagalbą;
  • Nukentėjusiajam organizuoja saugų laikiną apgyvendinimą;
  • Palydi į reikalingas įstaigas ir organizacijas.

Pagalbos tarnybų teikiamą kompleksinę pagalbą gali gauti asmenys, nukentėję nuo bet kokios nusikalstamos veikos, taip pat asmenų, mirusių dėl įvykdytos nusikalstamos veikos, šeimos nariai ir artimieji giminaičiai. Nukentėjusio asmens prašymu į pagalbos tarnybą dėl pagalbos nukentėjusiam asmeniui teikimo gali kreiptis ir kiti asmenys.

Pagalba teikiama nepriklausomai ar nukentėjęs asmuo pateikė kompetentingai valstybės ar savivaldybės institucijai skundą, pareiškimą ar pranešimą dėl nusikalstamos veikos, ar nepateikė. Pagalba nukentėjusiems asmenims teikiama konfidencialiai. Tai viena iš esminių nukentėjusių asmenų teisių. Pagalba taip pat teikiama nemokamai.

Asmuo gali kreiptis į bet kurią šalyje veikiančią pagalbos tarnybą, nebūtinai pagal gyvenamąją vietą. Pagalbos tarnybos gali organizuoti pagalbą ir nuotoliniu būdu.

Daugiau informacijos:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija