*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pranešimas spaudai

Vadovaudamasi Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų, patvirtintų Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-199 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“, 55 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija informuoja, kad 2020 m. pirmą ketvirtį vyko trys Etikos komisijos posėdžiai, kurių metu buvo svarstyti trys tarybos narių kreipimaisi dėl galimai padarytų Valstybės politikų elgesio kodekse nustatytų valstybės politikų elgesio principų, nuostatų ar Tarybos veiklos reglamente tarybos nariui nustatytų reikalavimų pažeidimų.
    
2020 m. kovo 12 d. Vyriausioji tarnybinės Etikos komisija priėmė sprendimą pripažinti, kad Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys Justinas Macijauskas, AB „Meresta“ vardu 2019 m. rugpjūčio 9 d. teikęs Pakruojo rajono savivaldybei prašymą inicijuoti Pakruojo rajono Rozalimo miško parko specialiojo plano tikslinimą, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatas. Be to, tarybos narys, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto 2019 m. rugpjūčio 20 d. posėdyje pasiūlęs iš darbotvarkės išbraukti klausimą dėl AB „Meresta“ prašymu parengto sprendimo projekto dėl Rozalimo miško parko specialiojo plano tikslinimo ir už tai balsavęs, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.

2020 m. kovo 19 d. Etikos komisija priėmė sprendimą pripažinti, kad Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys Artūras Jacevičius, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. posėdyje svarstant sprendimo projektą „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pasiūlęs išbraukti iš tarybos posėdžio darbotvarkės klausimą dėl šio sprendimo projekto ir už tai balsavęs, taip pat balsavęs priimant sprendimą Nr. T-275 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.
    
Sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
Etikos komisijos pirmininkė
Erika Kižienė