*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Skelbiame mokytojų iniciatyvų skatinimo atrankos rezultatus

Skelbiame mokytojų iniciatyvų skatinimo atrankos rezultatus

Birželio 1 d. posėdžiavo Mokytojų iniciatyvų skatinimo atrankos komisija (pirmininkas – vicemeras V. Kacilevičius), kuri apsvarstė 8 pateiktas rekomendacijas skatinimo premijai gauti.

Komisija, vadovaudamasi Mokytojų iniciatyvų skatinimo tvarkos aprašo reikalavimais bei vertinimo  kriterijais, nustatė tris labiausiai kriterijus atitinkančius kandidatus. Iniciatyviausiais, geriausių profesinės veiklos rezultatų 2023 metais pasiekusiais mokytojais pripažinti:

  • Gražina Kairiūkštienė – Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos istorijos mokytoja;
  • Nijolė Pupinienė – Pakruojo Juozo Pakalnio menų mokyklos direktorė;
  • Angelė Zalunskienė – Pakruojo rajono Linkuvos gimnazijos biologijos mokytoja.

Mokytojų iniciatyvų skatinimo tvarkos aprašas (patvirtintas Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2021-12-29 sprendimu Nr. T-355) reglamentuoja Pakruojo rajono savivaldybės ugdymo įstaigose dirbančių mokytojų iniciatyvų skatinimo atrankos kriterijus ir mokytojų iniciatyvų skatinimui skirtos premijos (toliau – premija) skyrimo tvarką. Mokytojų skatinimo tikslas – įvertinti  profesinės veiklos rezultatus ir skatinti juos inovacijoms ir kūrybinei iniciatyvai.

Piniginis paskatinimas skiriamas ugdymo įstaigų vadovams, pedagogams, dirbantiems pagal formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, ikimokyklinio ugdymo ir pagalbos mokiniui bei mokytojui specialistams (toliau – mokytojams) už reikšmingus pastarųjų 3 metų nuopelnus profesinėje veikloje, mokinių pasiekimus ir pažangą, darbus švietimo srityje, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą.

Premijos dydis – 1000,00 eurų. Kiekvienais metais skiriamos 3 premijos.

Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyrius