*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Visuomenės sveikatos Stebėsenos Pakruojo rajono savivaldybėje 2019 m. ataskaitos apžvalga

Visuomenės sveikatos Stebėsenos Pakruojo rajono savivaldybėje 2019 m. ataskaitos apžvalga

Visuomenės sveikatos stebėsena Pakruojo rajono savivaldybėje vykdoma remiantis Bendraisiais savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatais. Ataskaitoje pateikiami rodikliai atspindi, kaip įgyvendinami Lietuvos sveikatos 2014-2025 m. strategijos (LSS) tikslai ir uždaviniai. Tikslas - rinkti, analizuoti ir interpretuoti visuomenės sveikatą apibūdinančius rodiklius bei informuoti savivaldybės politikus, siekiant efektyvaus valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) bei savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje. Teikti pagrindinius savivaldybės gyventojų sveikatą atspindinčius rodiklius, jų dinamiką ir jų pagrindu parengtas rekomendacijas bei prioritetines kryptis savivaldybės plėtros plano siekiniams, strateginio veiklos plano priemonėms įgyvendinti.

Ataskaita parengta naudojantis viešai prieinamais sveikatos statistikos duomenų šaltiniais: Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalu ir Visuomenės sveikatos stebėsenos informacine sistema sveikstat.hi.lt
Stebint demografinę situaciją pažymėtina, kad 2018-2019 m. Pakruojo rajono savivaldybėje sumažėjo 488 gyventojais ir tebuvo 18 819 gyventojai: 8866 vyrų (47,06 proc.) ir 9973 moterų (52,94 proc.), kurie pagal gyvenamąją vietovę pasiskirstę: 29,93 proc. miesto ir 70,1 proc. kaimo gyventojų. Viena pagrindinių demografinių problemų – tendencingas gyventojų skaičiaus mažėjimas dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos bei migracijos.  

Bendrą rizikos veiksnių poveikį žmogaus sveikatai, ligų paplitimą, intervencijų bei gydymo veiksmingumą rodo pagrindinis gyventojų sveikatos rodiklis - gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (VGT). 2019 m. HI SIC duomenimis VGT skirtumas (metais) tarp savivaldybių didžiausias buvo 8,4 metai. Santykyje savivaldybė/Lietuva Pakruojo rajono savivaldybėje VGT buvo 73,9 m., o Lietuvos vidurkis -76,5 m. Tai yra, kad Pakruojo r. gyventojų VGT buvo 2,6 metais trumpesnė už šalies vidurkį ir pateko į prasčiausių rodiklių grupę. Didžiausia VGT buvo Kauno r. (79,1 m.), Plungės r. (78,9 m.), Neringos sav. (78,5), Palangos m. (78,3) bei Šiaulių m. (78,3 m.). Trumpiausia gyvenimo trukmė 2019 m. buvo Švenčionių r. savivaldybėje (70,7 m.), tai yra 7,6 proc. mažesnė už bendrą šalies vidurkį.

2019 m Pakruojo rajono savivaldybėje stebimų sveikatos rodiklių skaičius, kurių pozicija santykyje savivaldybė/Lietuva buvo priskirti geriausiųjų rodiklių pozicijoje buvo 8., prasčiausiųjų rodiklių grupėje buvo 15, o likusieji 28 rodikliai priklausė vidutiniųjų rodiklių grupei. Lyginant 2019 m. sveikatos rodiklių pokyčius su prieš tai stebėtu 2018 m. laikotarpiu nustatyta, kad mūsų savivaldybėje keturi rodikliai pagerėjo, du rodikliai nukrito į prasčiausiųjų rodiklių grupę, o likusieji atitiko šalies vidurkį.

Siekiant nustatyti prioritetines sveikatos stiprinimo kryptis savivaldybės plėtros plano siekiniams, strateginio veiklos plano priemonėms įgyvendinti buvo atrinkti keturių, keletą metų iš eilės  prasčiausių rodiklių grupei priklausančių rodiklių (Mirtingumas dėl savižudybių 100 000 gyv., Sergamumas tuberkulioze 100 000 gyv., Mirtingumas nuo piktybinių navikų rodiklis 100 000 gyv.,  Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (VGT) metais) analizė ir interpretavimas, apibendrinimas ir rekomendacijos.
„Visuomenės sveikatos stebėsenos Pakruojo rajono savivaldybėje 2019 m. ataskaita“ patvirtinta Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T -20. Ataskaitos pilna versija publikuojama www.pakruojis.ltStebėsenos rodiklių ataskaitos.

Laima Miežienė
Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė