*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Pakruojo rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Pakruojo rajono plėtros tobulinimas, rengiant strateginio planavimo dokumentus“ (projekto Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-61-015)

Pakruojo rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Pakruojo rajono plėtros tobulinimas, rengiant strateginio planavimo dokumentus“ (projekto Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-61-015), kuris finansuojamas ES fondų, LR valstybės ir Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

Rengiant strateginį veiklos planą suformuluota Pakruojo rajono savivaldybės misija, ilgalaikiai strateginiai tikslai ir numatomos įgyvendinti programos, parengti programų aprašymai, o taip pat nustatyti programų tikslai ir uždaviniai bei priemonės šioms programoms įgyvendinti. Pateikti pasiūlymus dėl strateginio veiklos plano rengimo galite el. paštu lilija.savickiene@pakruojis.lt.

Parsisiųsti dokumentą.