*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Pakruojo rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Pakruojo rajono plėtros tobulinimas, rengiant strateginio planavimo dokumentus“ (projekto Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-61-015), kuris finansuojamas ES fondų, LR valstybės ir Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

Rengiant Pakruojo rajono savivaldybės 2015–2017 m. strateginį veiklos planą bus atlikta esamos situacijos analizė, peržiūrėta savivaldybės misija ir ilgalaikiai strateginiai tikslai, parengtos programos bei atnaujinta strateginio veiklos plano stebėsenos metodika. Į strateginio veiklos plano rengimą bus įtraukti savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojai, politikai, socialiniai ir ekonominiai partneriai, kurie kartu su UAB „Eurointegracijos projektai“ konsultantais dalyvaus bendruose susitikimuose, spręs ir svarstys parengtų dokumentų dalis. Parengtas strateginis veiklos planas prisidės prie savivaldybės strateginio vystymosi, planavimo sistemos tobulinimo.

Pakruojo rajono savivaldybės administracija kviečia visus rajono gyventojus ir kitų interesų grupių atstovus aktyviai dalyvauti teikiant savo pasiūlymus dėl strateginio veiklos plano rengimo el. paštu lilija.savickiene@pakruojis.lt.