*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Nukentėjusieji nuo potvynio gali kreiptis dėl žalos atlyginimo

Nukentėjusieji nuo potvynio gali kreiptis dėl žalos atlyginimo

Potvynį sukėlęs lietingas laikotarpis pridarė nemažai rūpesčių gyventojams, ūkininkams, ūkio subjektams. Dėl susidariusios situacijos nuo 2022 m. birželio 23 d. rajone paskelbta ekstremalioji situacija.

Paskelbus ekstremaliąją situaciją, gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos ne vėliau kaip per 3 metus nuo žalos atsiradimo gali teikti prašymus gauti valstybės paramą už patirtą žalą.

Prašymai teikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai (adresu: Gedimino pr. 10, 01103 Vilnius) arba el. paštu LRVkanceliarija@lrv.lt.

Prašyme turi būti nurodyta:
• prašymą pateikusio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas arba prašymą pateikusio ūkio subjekto ar kitos įstaigos pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas;
• žalos atsiradimo dydis ir pobūdis;
• aplinkybės, dėl kurių padaryta žala.

Prie prašymo turi būti pridėti dokumentai:
• patvirtinantys nuosavybės teisę į turtą, kurio netekta ar kuris sugadintas (VĮ Registrų centro išrašas ar pan.);
•  pagrindžiantys žalos dydį ir (arba) turėtas išlaidas (pvz.: nuotraukos, matavimai, skaičiavimai pagal rinkos kainą ir pan.).

Prašymo forma

Atkreipiame dėmesį, kad už žalą nebus atlyginta, jei už tą pačią žalą jau yra gauta parama arba draudimo išmoka (jei turtas buvo draustas).

Konsultacijas teikia Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja Lilija Savickienė, tel.: +370 60 501 225 arba (8 421) 69 081.

Pakruojo rajono savivaldybės administracija