*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Informacinis pranešimas apie Pakruojo rajono Klovainių telkinio dolomito išteklių dalies naudojimo plano koregavimo parengimą

Informacinis pranešimas apie Pakruojo rajono Klovainių telkinio dolomito išteklių dalies...

Organizatorius: AB „Klovainių skalda“, įm. k. 167901031, registruota Gamyklos g. 2, LT-83209 Pakruojo r. Beržinių k., tel. +370-421-44574, el. pašt. info@klovainiuskalda.lt. Internetininės svetainės adresas – www.skalda.lt.

Rengėjas: UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, LT-08402, tel, 8-5-2318178, faks. 8-5-2784455, el.paštas gjmagma@gmail.com. Kontaktinis asmuo – Audrius Armanavičius, tel. 8-687-27526, el.p. audrius@gjmagma.lt

Pavadinimas: Pakruojo rajono Klovainių telkinio dolomito išteklių dalies naudojimo plano koregavimas.

Aprašymas: Klovainių dolomito telkinio žemės gelmių išteklių naudojimo plano koregavimu keičiami nuodangos ir kasybos darbų frontų slinktis, kasybos ir rekultivavimo darbų tempai, vietinės reikšmės kelio, esančio Pakruojo rajono savivaldybės apskaitoje nukasimo ir atstatymo laikas.

Vieta: Šiaulių apskritis, Pakruojo rajonas, Klovainių seniūnijos Beržinių ir Getautų kaimai bei Rozalimo seniūnijos Moniūnų kaimas.

Susipažinimo tvarka: Susipažinti su parengtu plano koregavimu galima nuo 2022-08-30 d. iki 2022-09-12 d. imtinai UAB „GJ Magma“ patalpose, adresu Vaidevučio g.18, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.

Parengtas plano koregavimas bus eksponuojamas Pakruojo rajono savivaldybės administracijos, Klovainių ir Rozalimo seniūnijų skelbimų lentose ir AB „Klovainių skalda“, UAB „GJ Magma“ bei Pakruojo rajono savivaldybės administracijos internetinėse svetainėse nuo 2022-08-30 d. iki viešo susitikimo su visuomene.

Susitikimas su visuomene vyks 2022-09-13 d., 16:00 val. Klovainių kultūros namuose, Žalioji g. 19, Klovainiai, LT-83206.
Pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami raštu iki viešo susipažinimo pabaigos organizatoriui ir/ar rengėjui. Kontaktinis asmuo – Audrius Armanavičius, tel. 8-687- 27526, el.p. audrius@gjmagma.lt.

Pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai (valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos) per 10 darbo dienų nuo jo gavimo.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal galiojantį specialųjį planą, kasybos darbams priartėjus prie kelio Moniūnai–Getautai, pirmiausia įrengiamas naujas kelias, po to nukasamas esamas kelias ir tęsiami kasybos darbai. Tačiau pagal koreguojamą planą, kasybos darbams priartėjus prie kelio Moniūnai–Getautai, kelio atkarpa nukasama ir kelias bus atstatytas dešimtais telkinio eksploatavimo metais.

UAB ,,GJ Magma" karjerų projektavimo grupės vadovas Audrius Armanavičius