*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Informacinis pranešimas

Informacinis pranešimas

Informacinis pranešimas apie pradėtą rengti Pakruojo rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą ir šio plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentą

Pakruojo rajono savivaldybės administracija kartu su VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centru organizuoja Pakruojo rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano rengimą, kuris atnaujina Pakruojo rajono savivaldybės 2014–2020 m. atliekų tvarkymo planą, patvirtintą Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T-358. Plano tikslas – užtikrinti, kad viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga būtų visuotinė, geros kokybės, prieinama (įperkama) ir atitiktų aplinkos apsaugos, techninius-ekonominius ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. Šio plano projekte bus numatytos priemonės, užtikrinančios Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane bei Šiaulių regiono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plane nustatytų užduočių įgyvendinimą.

Taip pat pradėtas Plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procesas ir kviečiame į jį įsitraukti visuomenę.

SPAV metu bus nustatomos galimos reikšmingos Plano pasekmės aplinkai, konsultuojamasi su visuomene ir institucijomis, atsakingomis už aplinkos, sveikatos, kultūros vertybių, saugomų teritorijų apsaugą.

SPAV ataskaita bus ruošiama pagal šiuo metu parengtą ir SPAV subjektams pateiktą derinimui vertinimo apimties nustatymo dokumentą, kuris apibrėžia SPAV ataskaitos turinį, teiktinos informacijos apimtį, naudotinus vertinimo metodus. Kai bus parengti Plano ir SPAV ataskaitos projektai, visuomenė bus viešai su jais supažindinta.

Pakruojo rajono savivaldybės administracija ir VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras jau dabar laukia visuomenės pasiūlymų dėl Plano, atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo ir plano SPAV. Kontaktiniai asmenys Plano rengimo klausimais – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos mentorė Kazimiera Klabienė, tel.: 8 421 61 698, el. paštas: kazimiera.klabiene@pakruojis.lt bei VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro aplinkosaugos vadovė Inga Grigaliūnienė, tel.: 8 646 86 593, el. p.: i.grigaliuniene@sratc.lt, SPAV klausimais – UAB „Ekokonsultacijos“ aplinkos apsaugos specialistė Jolanta Graudinytė, tel. 8 656 67290, el. p.: jolanta@ekokonsultacijos.lt. Pasiūlymus Planui bei SPAV prašome teikti nurodytais el. pašto adresais.

Su SPAV apimties nustatymo dokumentu galima susipažinti čia.

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras