*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Kviečiame susipažinti su Pakruojo rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto projektu

Kviečiame susipažinti su Pakruojo rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto projektu

Atsižvelgiant į Pakruojo rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginį veiklos planą, parengtas Pakruojo rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto projektas (toliau – Biudžeto projektas).

Vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybės tarybos reglamentu (2020-02-27 sprendimas Nr. T-55), Biudžeto projektas teikiamas svarstyti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos komitetams, jis taip pat skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje www.pakruojis.lt gyventojams viešai svarstyti.

Rajono gyventojai, juridiniai asmenys ir asignavimų valdytojai pastabas ir pasiūlymus dėl Biudžeto projekto gali teikti iki 2023 m. sausio 20 d. (imtinai) el. p.: savivaldybe@pakruojis.lt, ingrida.kosteckiene@pakruojis.lt, tel. (8 421) 61 694 arba siųsti adresu: Kęstučio g. 4, Pakruojis.

Pridedama:

1. Informacija apie 2023 metų savivaldybės biudžetą.
2. Pakruojo rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto pajamų plano palyginimas su 2022 m. planu.
3. Planuojami 2023 m. savivaldybės biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus ir programas.

Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Talpinimo data 2023-01-13