*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Dienos, kurių geriau nereiktų prisiminti

Dienos, kurių geriau nereiktų prisiminti

Rugsėjo 24 dieną Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos erdvėje - Pakruojo sinagogoje įvyko  renginys skirtas  žmonėms, nukentėjusiems trėmimo operacijos ОСЕНЬ metu. Tada  iš Lietuvos  į atokius TSRS rajonus buvo ištremtos 5139 šeimos (20357 žmonės), tame tarpe iš Pakruojo rajono – 565 asmenys.

Platesnę istorinę laikmečio apžvalgą atliko istorikas Algirdas Pilipauskas.  Skambėjo etnografinio ansamblio “Verdenė” (vadovė Ramunė Petraitienė) atliekamos dainos apie tremtį bei rezistenciją. Šviesios atnminties pakruojietės,  1951 m. tremtinės, Onos Buržaitės-Navickienės eiles  skaitė   Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė  Lina Ramonienė.

1951 - ųjų metų tremtinės Zita Buržaitė-Vėžienė ir Julija Pilipauskienė pasidalino su mumis neįkainojamais prisiminimais apie sunkų gyvenimą tremtyje ir sugrįžus, vis slankiojantį tremties šešėlį sovietmečiu, trukdantį prisiregistruoti, gauti darbą mieste, stojant mokytis į aukštąsias mokyklas. Kitaip elgėsi kaimyninė Lenkija. Ji po Stalino mirties pareikalavo, kad TSRS tremtinius lenkus, gyvenusius Lietuvoje ir  turėjusius giminių Lenkijoje, leistų važiuoti į Lenkiją. TSRS sutiko.  Tuo labai mielai pasinaudojo tremtyje gyvenantys  lenkai, o  Lenkijos valdžia juos sutiko pagarbiai, suteikė butus, pašalpas prasigyvenimui, darbus, galimybę  mokytis bet kurioje Lenkijos aukštojoje mokykloje.  

Atleisti savo budeliams ir skriaudikams yra gražu ir krikščioniška, bet tai padarę nagalime pamiršti istorijos. Turime prisiminti sovietmečio aukas,  jas nuolat gerbti, mokytis iš jų gyvenimo, semtis stiprybės. Nepamiršti tų trijų šimtų tūkstančių, kuriuos žiauriai ir negailestingai sunaikino sovietinis teroras. Nepamiršti dešimties tūkstančių partizanų, kurie po karo beveik dešimtmetį įnirtingai priešinosi NKVD–istams. Nepamiršti disidententų ir paprastų žmonių sulaužytais likimis. Juk Lietuvoje net milijonas gyventojų nukentėjo nuo sovietinių represijų. Nepamirškime savo tragiškos ir žiaurios istorijos, kad nekartotume žiaurių klaidų. Drąsiai ir pakelta galva ženkime pirmyn, nes esame didi tauta ne savo skaičiumi, o stiprybe ir meile Lietuvai.

Prie paminklo tremtiniams Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje prigludo trispalvė puokštė, suspindo žvakelių šviesa, o bažnyčioje - nuoširdi malda už žmones, kurių gyvybių ar jaunystės sąskaita mes turime laisvą Tėvynę Lietuvą.

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narė  Erika Kižienė