*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Istorija yra tol gyva, kol ją atsimename

Istorija yra tol gyva, kol ją atsimename

2022 birželio 12 d. Kryžkalnyje skambėjo 15 - tojo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos festivalio ,,Leiskit į tėvynę" eilės ir dainos.

Aplankyti Kryžkalnio monumentą, paklausyti Tėvynės ilgesio, vilties ir ryžto kupinų žodžių vyko ir ekipažas iš Pakruojo rajono - ne tik Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Pakruojo filialo nariai, bet ir “Atžalyno” gimnazijos  istorijos mokytoja Gražina Kairiūkštienė, 10 gimnazistų, Rozalimo pradinukė ir jau tris mėnesius Pakruojyje gyvenanti ir dirbanti Ukrainos pilietė.

Pagerbdami Lietuvos partizanų, tremtinių ir politinių kalinių aukų atminimą atvežėme trispalvę puokštę, kurią į Kryžkalnio monumente esančią Kęstučio apygardos partizanų įamžinimui pastatytą koplyčią – varpinę iškilmingai nunešė Pakruojo “Atžalyno” gimnazistas Vincentas Lekas.

Šaulių salvės nuaidėjo Lietuvos Laisvės kovotojų atminties pagerbimui.

Istorija yra tol gyva, kol ją atsimename.

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narė Erika Kižienė