*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Istorijos atgarsiai Merkio krante

Istorijos atgarsiai Merkio krante

Liepos 23 d. Kasčiūnų kaime, partizano Juozo Jakavonio - Tigro sodyboje vyko renginys „Istorijos atgarsiai Merkio krante“. Buvo atidaryta ir pašventinta atnaujinta Dainavos apygardos partizanų vadų A. Ramanausko – Vanago ir J. Vitkaus – Kazimieraičio vadavietė (arch. prof. Gintaras Čaikauskas), su autentiška įlindimo anga, pristatytas ir pirmą kartą buvo parodytas naujas dokumentinis filmas „Juozas Jakavonis-Tigras“ (režisierius Valdas Babaliauskas).

Renginio dalyvius dainomis pasitiko Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių choras „Laisvė“ ir Vilniaus karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“. Vyko koncertas, kuriame dalyvavo solistai Liudas Mikalauskas, Egidijus Bavikinas, Agnė Sabulytė, smuikininkė Vilija Pranskienė, roko grupė „Thundertale“. Vaišinomes pasieniečių pagaminta koše ir arbata.

Išgirdome garbingų svečių pasisakymus.

Lietuvos Valstybės Vadovas - Vytautas Landsbergis:
- Ši vieta yra labai svarbus istorijos puslapis. Lietuvai buvo garbė vadinti kovotojus garbingais vardais. Esmė yra kariai. Partizanai yra legenda, Partizanai yra daina. Nei viena tauta neturi tokio folkloro apie savo kovotojus kaip Lietuva. Pačią mintį reikia nešti, puoselėti kaip vėliavą. Kovos knyga dar neparašyta iki galo, dar atversta: kovoti reikia teisine galia, o svarbiausias dalykas- ištikimybė savo Tėvynei, savo valstybei ir savo vaikų ateičiai.

Bunkerį pašventino Tigro bendražygio, partizanų vado Juozo Vitkaus- Kazimieraičio vaikaitis - kunigas Gintaras Vitkus:
- Kovoti ir mes turim mokytis. Svarbu rasti ir savyje atramą, kad išlaikytume budrumą, neieškotume lengvo gyvenimo. Tikėjimas lai padeda svajoti, atverti perspektyvas, tais idealais gyventi! Juozas Jakavonis-Tigras - to pavyzdys.

Tėvelio idėją atnaujinti bunkerį įgyvendino ir daug pastangų įdėjo jo dukra Angelė Jakavonytė su šeima ir artimaisiais, bei daugelio gerų žmonių, organizacijų pagalba.

Angelė Jakavonytė:
- Partizanai tikrai būtų norėję matyti tokį gyvenimą, kokį turim šiandien. Esmių esmė - mūsų laisvė, kuri yra visko pagrindas. Tėvelio noras - idėja atstatyti bunkerį tapo įsipareigojimas, priesaika. Prasidėjus karui Ukrainoje - tai atrodė misija neįmanoma. Tačiau impulsu tapo bendraminčiai geros valios žmonės. Jų aukų, bei daugelio organizacijų dėka - stebuklas įvyko! Rėmėjai - tarsi viena gimininga šeima. Ypač svarbu, jog rėmėjų tarpe daug Partizanų vaikų ir artimųjų. Visiems už tai labai dėkinga.

Į šią „istorijos pamoką” nuvyko Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Pakruojo filialo nariai Aldona Česnienė, Erika Kižienė, jų šeimų nariai Eleonora, Kasparas, Petra ir „Atžalybos” gimnazijos istorijos mokytoja Gražina Kairiūkštienė su gimnazistėmis Brigita, Greta ir Gabija.

Ačiū už ypatingą dieną partizano Juozo Jakavonio - Tigro dukrai Angelei Jakavonytei.

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narė Erika Kižienė