*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Renginys Brolių Balzų žūties vietoje Požeriuose

Renginys Brolių Balzų žūties vietoje Požeriuose

2022 m. birželio 4 d. sukanka 75 metai nuo tragiškos birželio 4-osios, kada žuvo 3 Lietuvos partizanai - broliai Balzos (Vytautas Balza - ŠVILPA, g. 1923 m., Albinas Balza - BRNO, g. 1925 m., ir Melchioras Balza - PELĖ, g. 1920 m.) ir buvo sunaikintas Požerių kaime esantis Žaliosios rinktinės bunkeris.

Birželio 4-ąją 12.00 val. šalia kelio Pakruojis - Pasvalys prie laukų riedulio - paminklo, kuris žymi tragiškų įvykių vietą, rinkomės pagerbti Lietuvos sūnų atidavusių savo gyvybę už Tėvynės laisvę.

Už Lietuvą, už partizanus, už laisvę – saliutavo Lietuvos šaulių sąjungos Povilo Plechavičiaus 6–osios rinktinės kariai, vadas kpt. Vytautas Jankauskas.

Dėkojame Pakruojo folkloro ansamblio „VERDENĖ" vadovei Ramunei Petraitienei ir  dainininkėms bei Ligitai  Stravinskienei ir jos vadovaujamiems smuikininkams iš Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos už atliktus muzikinius kūrinius.  Skaitovei Rūtai Sausienei, perskaičiusiai Zitos Vėžienės eiles, skirtas partizanų motinai. Ačiū  pasisakiusiems Raimundui Balzai (žuvusių partizanų Balzų brolio Kazimiero sūnui) ir Vytautui Kulšei (žuvusių partizanų Balzų motinos brolio sūnui), LLKS atstovei Sigitai Janušauskienei, PRSA direktorei Ilonai Gelažnikienei, LPKTS Pakruojo filialo tarybos nariui Svaūnui Kižiui  ir  visiems drauge praleidusiems valandą, paminint tragišką, bet didvyrišką mūsų tautos kovą.  

Organizatoriai - Lietuvos  generolo Povilo Plechavičiaus karių sąjungos Šiaulių rinktinės vadas Vytautas Staišiūnas ir Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narė Erika Kižienė.

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narė Erika Kižienė