*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-136 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo

Šios komisijos tikslas - vykdyti Pakruojo rajono savivaldybės korupcijos prevencijos politiką, šalinti korupcijos, kaip neigiamo socialinio reiškinio, priežastis, plėtoti prevencijos priemonių sistemą, skatinti Savivaldybės bendradarbiavimą su visuomene, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais asmenimis korupcijos prevencijos srityje.

Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Savivaldybės tarybos sprendimais, Nuostatais ir kitais teisės aktais.

Korupcijos prevencija - korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo (Korupcijos prevencijos įstatymo 2 str. 1 d.)

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos - kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą (Korupcijos prevencijos įstatymo 2 str. 2 d.)

2023–2027 m. kadencijos Pakruojo rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui sudaryti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudėtis:

 1. Žygimantas Macevičius – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys (Komisijos pirmininkas) (2023-05-25 Nr. T-136);
 2. Juozas Pupinis – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys (Komisijos pirmininko pavaduotojas) (2023-05-25 Nr. T-164);
 3. Erika Kižienė  – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narė (Komisijos narė);
 4. Vida Remeikienė – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narė (Komisijos narė);
 5. Robertas Ašmanavičius  – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys (Komisijos narys);
 6. Marius Šilinskis  – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys (Komisijos narys);
 7. Ilona Gelažnikienė  – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narė (Komisijos narė);
 8. Saulius Gegieckas – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys (Komisijos narys);
 9. Mindaugas Gudas – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys (Komisijos narys).

Kviečiame informuoti Pakruojo rajono antikorupcijos komisiją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas su kuriomis Jums galbūt teko susidurti, ar manote jas esant Pakruojo rajono savivaldybėje.

Informacija priimama valstybine kalba, pasirašyta jį rašiusio asmens (pageidautina). Turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad būtų nurodyti telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu. Asmeniui pageidaujant Antikorupcijos komisija įsipareigoja užtikrinti jo anonimiškumą.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Informuoti Komisiją galima:

 • Raštu, pateikiant  pranešimą  adresu: Antikorupcijos komisija, Kęstučio g. 4,  LT-83152 Pakruojis
 • Raštu, paliekant pranešimą dėžutėje „STOP KORUPCIJAI" , kuri yra Pakruojo rajono savivaldybės administracijos pastato, esančio Pakruojyje, Kęstučio g. 4, pirmo aukšto fojė.
 • Telefonu 8 673 31 513    (komisijos pirmininkas Žygimantas Macevičius)
 • Elektroniniu paštu savivaldybe@pakruojis.lt 

Ataskaitos

Teisės aktai

Kita