*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Savivaldybės tarybos nariai savo įgaliojimų laikotarpiu Vietos savivaldos įstatyme nustatyta tvarka gali turėti visuomeninių padėjėjų, kurie tarybos nario prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Asmenį, atitinkantį keliamus reikalavimus, į visuomeninių padėjėjų sąrašą įtraukia ar išbraukia iš jo tarybos sekretorius, gavęs raštišką tarybos nario prašymą. Tarybos nario visuomeniniais padėjėjais negali būti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį.

Tarybos nario visuomeniniams padėjėjams įteikiamas tarybos patvirtinto pavyzdžio tarybos nario visuomeninio padėjėjo pažymėjimas, kurį pasirašo meras.

(Informacijos šaltinis - reglamentas ir savivaldos įstatymas)

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2023–2027 m. kadencijos tarybos narių
visuomeninių padėjėjų sąrašas

Savivaldybės tarybos nario
vardas, pavardė
Tarybos nario visuomeninio padėjėjo
vardas, pavardė
Tarybos nario visuomeninio padėjėjo įgaliojimų pradžia  Tarybos nario visuomeninio padėjėjo įgaliojimų pabaiga Pažymėjimo išdavimo data ir numeris