*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
 T-1 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto patvirtinimo
 T-2 Dėl Prekybos turgavietėse (prekyvietėse) ir viešose vietose taisyklių ir prekybos maisto ir ne maisto prekėmis Pakruojo rajono seniūnijų viešose vietose sąrašo patvirtinimo
 T-3 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos direktoriaus pareiginės algos koeficiento patvirtinimo
 T-4 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. T-331 „Dėl Mokinių nemokamo maitino mokyklose tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
 T-5 Dėl pritarimo Paramos iš intervencinių atsargų teikimo labiausiai nepasiturintiems Pakruojo rajono gyventojams 2007 m. programai
 T-6 Dėl pritarimo projektui „Grikpėdžių bendruomenės centras“
 T-7 Dėl pritarimo projektui „Linkuvos socialinių paslaugų centro Savarankiško gyvenimo namų įkūrimas senyvo amžiaus žmonėms“
 T-8 Dėl Mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių bei licencijų formų patvirtinimo
 T-9 Dėl Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo
 T-10 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl Kreipimosi socialinei paramai gauti tvarkos aprašo“ dalinio pakeitimo
 T-11 Dėl įgaliojimų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės atstovui VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro dalininkų susirinkime
 T-12 Dėl priedų prie tarnybinio atlyginimo mokėjimo Pakruojo rajono pedagoginės psichologinės tarnybos vadovui, bendrojo lavinimo mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojams ir pedagogams
 T-13 Dėl Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ darbo trukmės
 T-14 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-361 „Dėl Pakruojo rajono ugdymo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo“ 1 priedo pakeitimo
 T-15 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų  patvirtinimo
 T-16 Dėl III kvalifikacinės klasės suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės kontrolierei Irenai Urmonienei
 T-17 Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų sveikatos priežiūrai mokyklose skyrimo
 T-18 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės valdybos 2003 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. V-17 „Dėl Pakruojo rajono valdybos 2001 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 34 „Dėl Vaiko globos organizavimo komisijos steigimo“ dalinio pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios
 T-19 Dėl Pakruojo rajono 2007 metų melioracijos darbų programos, vykdomos iš Valstybės investicijų programos lėšų, jos objektų sąrašo ir Pakruojo rajono 2007 metų melioracijos lėšų panaudojimo programos patvirtinimo
 T-20 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2007 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių patvirtinimo
 T-21 Dėl žemės sklypų Linksmučių kaime detaliojo plano patvirtinimo, pavadinimo gatvei ir numerių žemės sklypams suteikimo
 T-22 Dėl jaunimo politikos įgyvendinimo Pakruojo rajono savivaldybėje 2007–2008 metų programos patvirtinimo
 T-23 Dėl Pakruojo rajono žmonių su negalia socialinės integracijos 2007 metų programos patvirtinimo
 T-24 Dėl numerio žemės sklypui Pakruojo m., Šilo g., suteikimo
 T-25 Dėl žemės sklypo Linkuvos mieste, S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje, detaliojo plano atlikimo
 T-26 Dėl žemės sklypo Rozalimo mstl. (kadastrinis Nr. 6570/0001:194) detaliojo plano  patvirtinimo ir adreso pakeitimo
 T-27 Dėl žemės sklypo Pašilio kaime detaliojo plano atlikimo
 T-28 Dėl pritarimo keisti gyvenamojo namo Pakruojo m., S. Dariaus ir S.Girėno g. 27, butų paskirtį
 T-29 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2007 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąmatos patvirtinimo
 T-30 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
 T-31 Dėl priemonių plano jaunimo politikos 2007–2008 metų programai įgyvendinti Pakruojo rajono savivaldybėje patvirtinimo
 T-32 Dėl sutikimo perimti panaudos pagrindais valstybės turtą
 T-33 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Kontrolieriaus tarnybos veiklos nuostatų patvirtinimo
 T-34 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2007–2013 metų  strateginio plėtros plano rengimo tvarkos patvirtinimo
 T-35 Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą
 T-36 Dėl savivaldybės privatizavimo fondo  lėšų naudojimo ir apskaitos tvarkos nustatymo
 T-37 Dėl savivaldybės privatizavimo fondo naudojimo 2007 metų I pusmetyje sąmatos patvirtinimo
 T-38 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl lengvatų suteikimo nevalstybinėms organizacijoms“ papildymo 1.5 punktu
 T-39 Dėl Pakruojo rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo
 T-40 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero Sauliaus Gegiecko  veiklos ataskaitos už 2006 m.
 T-41 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
 T-42 Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Seimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybę
 T-43 Dėl rajoninių kelių ruožų asfaltavimo Pakruojo rajono gyvenvietėse prioritetinio sąrašo patvirtinimo
 T-44 Dėl  Linkuvos socialinių paslaugų centro pareigybių, etatų ir darbuotojų pareiginių algų koeficientų patvirtinimo
 T-45 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio