*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
 T-46 Dėl sutikimo priimti turtą
 T-47 Dėl sutikimo priimti valstybės turtą
 T-48 Dėl leidimo privatizuoti gyvenamąsias patalpas
 T-49 Dėl sutikimo priimti turtą
 T-50 Dėl rajono savivaldybės 2006 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ataskaitos patvirtinimo
 T-51 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės  2007 metų aplinkos apsaugos  rėmimo specialiosios programos priemonių patvirtinimo (nauja redakcija)
 T-52 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2007 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąmatos patvirtinimo (nauja redakcija)
 T-53 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
 T-54 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-292 „Dėl  Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro pareigybių, etatų ir darbuotojų pareiginių algų koeficientų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
 T-55 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-75 „Dėl  leidimo  imti  ilgalaikę  paskolą“ finansuojamų objektų patikslinto  sąrašo patvirtinimo
 T-56 Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės  2006  metų biudžeto  įvykdymo ataskaitos patvirtinimo
 T-57 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą“ finansuojamų objektų patikslinto sąrašo patvirtinimo
 T-58 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T-197 patvirtinto nuomojamo savivaldybės ilgalaikio materialaus turto sąrašo patikslinimo
 T-59 Dėl Pakruojo rajono valdybos  1993 m. rugsėjo 20 d. potvarkio Nr. 178V „Dėl butų suteikimo, tarnybinių patalpų įregistravimo bei išregistravimo“ patikslinimo ir gyvenamųjų patalpų nuomos
 T-60 Dėl (duomenys neskelbiami) atleidimo nuo buto nuomos mokesčio
 T-61 Dėl Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro direktoriaus  pareigybės aprašymo patvirtinimo
 T-62 Dėl numerių pastatams ir žemės sklypams  Jovarų kaime suteikimo bei pakeitimo
 T-63 Dėl numerio žemės sklypui Pakruojo m., Statybininkų g., suteikimo
 T-64 Dėl UAB „Kanrugė“ prašymo
 T-65 Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
 T-66 Dėl Lygumų pagrindinės mokyklos nuotekų valymo įrenginių eksploatacijos
 T-67 Dėl Šukionių Jono Noreikos pagrindinės mokyklos vandens tiekimo  ir nuotekų valymo įrenginių eksploatacijos
 T-68 Dėl audito įmonės UAB „Pakruojo šiluma“ parinkimo
 T-69 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims teikimo tvarkos patvirtinimo
 T-70 Dėl Pakruojo rajono vietinės reikšmės  kelių ir gatvių tiesimo, taisymo ir priežiūros darbų, vykdomų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos  lėšų, sąrašo patvirtinimo
 T-71 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendro naudojimo žemės sklypų
 T-72 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektų skelbimo savivaldybės interneto tinklapyje
 T-73 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės kontrolieriaus ataskaitos
 T-74 Dėl rajono savivaldybės 2007 metų Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios  programos patvirtinimo