*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
 T-123 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos komitetų
 T-124 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko išrinkimo
 T-125 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko paskyrimo
 T-126 Dėl rašytojo Juozo Paukštelio literatūrinės premijos skyrimo
 T-127 Dėl Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinių paslaugų kainų nustatymo
 T-128 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės viešosios interneto prieigos taškuose teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo
 T-129 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Karo prievolininkų atrankos komisijos sudarymo
 T-130 Dėl įgaliojimų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojui Romui Medzveckui viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro dalininkų susirinkime tvirtinti audito patvirtintą 2006 metų finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą
 T-131 Dėl atstovo į viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro valdybą
 T-132 Dėl Triukšmo prevencijos Pakruojo rajono viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo
 T-133 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojo veiklos sričių nustatymo
 T-134 Dėl Rajono gyventojų užimtumo ir jų socialinės apsaugos klausimams spręsti komisijos sudarymo
 T-135 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Šiaulių regiono plėtros tarybą
 T-136 Dėl Pakruojo rajono kelių eismo saugumo komisijos sudarymo
 T-137 Dėl Visuomeninės tarybos prie Pakruojo rajono policijos komisariato sudėties patvirtinimo
 T-138 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo
 T-139 Dėl Grąžintinų savininkams gyvenamųjų namų nuomininkų aprūpinimo butais komisijos sudarymo
 T-140 Dėl Bedarbių rėmimo fondo įstatų patvirtinimo
 T-141 Dėl klasių komplekto skaičiaus bendrojo lavinimo mokyklose 2007–2008 m. m. patvirtinimo
 T-142 Dėl Socialinės paramos skyrimo komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo
 T-143 Dėl UAB „Pakruojo šiluma“ 2006 metų metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo
 T-144 Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių pienas“ skolos uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo vandentiekis“ pripažinimo beviltiška
 T-145 Dėl Administracinės komisijos prie Pakruojo rajono savivaldybės tarybos pirmininko paskyrimo
 T-146 Dėl Administracinės komisijos prie Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sudarymo
 T-147 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Šiaulių teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą
 T-148 Dėl Nevalstybinių organizacijų finansavimo fondo priežiūros komisijos patvirtinimo
 T-149 Dėl prioritetinių projektų, teikiamų valstybės investicijų 2008–2010 metų programai, sąrašo patvirtinimo
 T-150 Dėl projektų, teikiamų savivaldybių švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos, socialinės ir kitos paskirties statinių statybos, rekonstravimo, remonto ir materialinio aprūpinimo 2007 metų programai, sąrašo patvirtinimo
 T-151 Dėl dalies gyvenamojo namo, esančio Vytauto Didžiojo g. 22, Žeimelio miestelyje, Pakruojo r., apskaitos
 T-152 Dėl patalpų, esančių Triškonių k., Pakruojo r., perdavimo
 T-153 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-197 pakeitimo ir papildymo
 T-154 Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 6588/0001:201) Rokonių kaime detaliojo plano patvirtinimo
 T-155 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-353 „Dėl  Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-353 „Dėl žemės sklypų Pakruojo rajone, Kuosiškių kaime (kadastriniai Nr. 6565/0006:68), detaliojo plano atlikimo“ dalinio pakeitimo
 T-156 Dėl žemės sklypo Pakruojo mieste, Pramonės gatvėje, detaliojo plano atlikimo
 T-157 Dėl Klovainių miestelio vandenvietės detaliojo plano atlikimo
 T-158 Dėl žemės sklypo Pakruojo mieste, Statybininkų g. 2A, detaliojo plano  patvirtinimo
 T-159 Dėl visuomenei būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo papildymo
 T-160 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-1 „ Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto patvirtinimo“ 1 priedo dalinio pakeitimo
 T-161 Dėl įgaliojimų suteikimo AB „Pakruojo autotransportas“ visuotiniame akcininkų susirinkime
 T-162 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės atstovų  išrinkimo į  Lietuvos savivaldybių asociacijos  suvažiavimą
 T-163 Dėl pritarimo 2006 m. gruodžio 7 d. Koncesijos sutarties Nr. SA-K-06-1 teikti Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje viešąsias atliekų tvarkymo paslaugas pakeitimo susitarimui