*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
 T-164 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo
 T-165 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo
 T-166 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl Būsto (aplinkos) pritaikymo žmonėms su negalia komisijos patvirtinimo, šios komisijos nuostatų bei Būsto (aplinkos) pritaikymo žmonėms su negalia programos vykdymo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
 T-167 Dėl projekto „Bandomosios integruotos Pakruojo rajono kaimo plėtros strategijos tobulinimas“ įgyvendinimo
 T-168 Dėl Pakruojo rajono kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo
 T-169 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro nuostatų papildymo“ pripažinimo netekusiu galios
 T-170 Dėl Komisijos atkurti Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą sudarymo
 T-171 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo
 T-172 Dėl Pakruojo rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo priežiūros komisijos sudarymo
 T-173 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo, savivaldybės kontrolieriaus, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, kurie vertina kitų savivaldybės valstybės tarnautojų veiklą, tarnybinei veiklai įvertinti komisijos sudarymo
 T-174 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo
 T-175 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-2  „Dėl Prekybos turgavietėse (prekyvietėse) ir viešose vietose taisyklių ir Prekybos maisto ir ne maisto prekėmis Pakruojo rajono seniūnijų viešose vietose sąrašo patvirtinimo“ priedo dalinio pakeitimo
 T-176 Dėl Mokinių profesiniam konsultavimui skirtų lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo
 T-177 Dėl Moksleivio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, perskirstymo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo
 T-178 Dėl žemės mokesčio bei žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius tarifų, lengvatų ir mokėjimo terminų
 T-179 Dėl leidimo deklaruoti buveinę
 T-180 Dėl Gyventojų evakavimo komisijos prie Pakruojo rajono savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo centro sudėties ir nuostatų patvirtinimo
 T-181 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų valdymo centro (ESVC) sudarymo, ESVC nuostatų ir ESVC narių perspėjimo-informavimo schemos patvirtinimo
 T-182 Dėl 2007 metais privatizuojamų objektų sąrašo patvirtinimo
 T-183 Dėl 2000 m. vasario 11 d. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 20 „Dėl savivaldybės ilgalaikio materialaus turto nuomos“ papildymo
 T-184 Dėl Igno Ramulionio prašymo
 T-185 Dėl savivaldybės ilgalaikio materialaus turto panaudos
 T-186 Dėl leidimo UAB „Pakruojo komunalininkas“ perleisti ilgalaikį materialųjį turtą
 T-187 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto patvirtinimo“ 1 priedo dalinio pakeitimo
 T-188 Dėl leidimo UAB „Pakruojo komunalininkas“ įsigyti atliekų surinkimo konteinerius
 T-189 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-171 „Dėl pritarimo AB „Pakruojo autotransportas“ ilgalaikio turto įkeitimui“ pakeitimo
 T-190 Dėl Pakruojo kelių eismo saugumo komisijos nuostatų ir leidimo formos patvirtinimo
 T-191 Dėl UAB „Pakruojo vandentiekis“ įstatų patvirtinimo
 T-192 Dėl Pakruojo rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo ir priežiūros darbų, vykdomų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, sąrašo patvirtinimo
 T-193 Dėl sutikimo atjungti šildymo sistemos įrenginius
 T-194 Dėl Pakruojo m. Pramonės g. 11A sklypo padidinimo detaliojo plano patvirtinimo
 T-195 Dėl Lygumų mstl. Naujamiesčio g. 2 sklypo detaliojo plano patvirtinimo
 T-196 Dėl žemės sklypo Lygumų sen., Poškiečių k. (kadastro Nr. 6578/0003:167), detaliojo plano patvirtinimo
 T-197 Dėl Pakruojo girininkijos miško 57 ir 58 kvartalų dalių Akmenėlių k. detaliojo plano patvirtinimo
 T-198 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos sudarymo
 T-199 Dėl pritarimo parengtam koncesijos sutarties projektui