*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
 T-200 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
 T-201 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 24 d. sprendimų Nr. T-180 ir Nr. T-181 trečių punktų pripažinimo netekusiais galios
 T-202 Dėl įgaliojimų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojui Romui Medzveckui viešosios įstaigos Šiaulių regiono  atliekų tvarkymo centro dalininkų susirinkime balsuoti dėl Šiaulių apskrities viršininko administracijos tapimo viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro dalininku
 T-203 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės sanitarinės kontrolės nuostatų tvirtinimo
 T-204 Dėl Pakruojo rajono švietimo tarybos sudėties patvirtinimo
 T-205 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-360 „Dėl ugdymo įstaigų valytojų ir kiemsargių valomų plotų normų patvirtinimo“ papildymo
 T-206 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-361 „Dėl Pakruojo rajono ugdymo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo“ priedo „Pakruojo rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų, muzikos mokyklos, Suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašas“ pakeitimo
 T-207 Dėl pavedimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriui atlikti dalį mokyklų steigėjo funkcijų
 T-208 Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės merui Sauliui Gegieckui
 T-209 Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorei Astai Jasiūnienei
 T-210 Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose
 T-211 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-331  „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
 T-212 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui, normatyvo patvirtinimo ir vyriausiojo gydytojo atlyginimo nustatymo
 T-213 Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės vyriausiajam gydytojui
 T-214 Dėl būsto nuomos mokesčio
 T-215 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo
 T-216 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės remiamų sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo ir teikimo tvarkos nustatymo
 T-217 Dėl trumpalaikės paskolos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
 T-218 Dėl leidimo privatizuoti gyvenamąjį namą su priklausiniais
 T-219 Dėl leidimo išimties tvarka pirkti gyvenamąsias patalpas Broniaus ir Valerijos Navickų šeimai apgyvendinti 
 T-220 Dėl leidimo atlikti savivaldybės gyvenamųjų patalpų kapitalinį remontą
 T-221 Dėl savivaldybės negyvenamųjų patalpų panaudos
 T-222 Dėl leidimo įgyti žemės sklypą pagal sandorį
 T-223 Dėl  Pakruojo rajono priešgaisrinės tarnybos lėšų, skirtų darbuotojų priedams ir priemokoms mokėti, dydžių patvirtinimo
 T-224 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero 2007 m. birželio 12 d. potvarkio Nr. M-10 „Dėl Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo“ patvirtinimo
 T-225 Dėl žemės sklypo Klovainių sen., Krivaičių k. detaliojo plano patvirtinimo
 T-226 Dėl žemės sklypų Klovainių sen., Krivaičių k. detaliojo plano patvirtinimo
 T-227 Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės   administracijos   valstybės  tarnautojų   pareigybių   ir darbuotojų, dirbančių savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartis, didžiausio leistino skaičiaus nustatymo
 T-228 Dėl valytojo pareigybės steigimo VšĮ Pakruojo poilsio ir turizmo centre
 T-229 Dėl Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos darbo reglamento ir Atrankos darbdaviams parinkti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 T-230 Dėl įgaliojimų suteikimo savivaldybės administracijos direktoriui
 T-231 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto patvirtinimo“  1 priedo dalinio pakeitimo