*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
 T-232 Dėl mokyklinio autobuso
 T-233 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-15 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų patvirtinimo“ pakeitimo
 T-234 Dėl valdymo, naudojimo bei disponavimo pagal testamentą paveldėtu turtu
 T-235 Dėl savivaldybės privatizavimo fondo naudojimo 2007 metų II pusmetyje sąmatos patvirtinimo
 T-236 Dėl Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyriaus vaikų globos namų „Naminukas“ antros grupės panaikinimo
 T-237 Dėl Pamūšio parapijinių vaikų globos namų plėtros
 T-238 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl Kreipimosi socialinei paramai gauti tvarkos aprašo“ dalinio pakeitimo
 T-239 Dėl Pakruojo rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo ir priežiūros darbų, vykdomų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, sąrašo patvirtinimo
 T-240 Dėl Pakruojo rajono ugdymo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo
 T-241 Dėl savivaldybės negyvenamųjų patalpų, esančių L. Giros g. 3, Pakruojyje, panaudos
 T-242 Dėl perdavimo Pakruojo Juozo Paukštelio viešajai bibliotekai patikėjimo teise valdyti savivaldybės negyvenamąsias patalpas
 T-243 Dėl dujotiekio trasos pardavimo
 T-244 Dėl vietinės rinkliavos už  komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą įvedimo
 T-245 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T-245 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
 T-246 Dėl Pakruojo rajono kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo
 T-247 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-35 „Dėl leidimo imti  ilgalaikę  paskolą“ finansuojamų objektų patikslinto  sąrašo patvirtinimo
 T-248 Dėl Pakruojo rajono gyventojų dantų protezavimo paslaugų teikimo kompensavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo
 T-249 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-380 „Dėl 2007 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
 T-250 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ centralizuotai teikiamos šilumos vartotojams ir karšto vandens kainų nustatymo
 T-251 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-171 „Dėl Karšto vandens tiekimo tvarkos, karšto vandens suvartojimo normos bei vidutinių šilumos sąnaudų normatyvo šalto vandens kubinio metro pašildymui patvirtinimo“ pakeitimo
 T-252 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-170 „Dėl šalto vandens suvartojimo normų patvirtinimo“ pakeitimo
 T-253 Dėl atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės kontrolierei Irenai Urmonienei
 T-254 Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Algimantui Čepuliui
 T-255 Dėl  naudingųjų iškasenų (dolomito akmens) gavybos Pakruojo rajone, Klovainių seniūnijoje, Krivaičių kaime, detaliojo plano papildymo
 T-256 Dėl žemės sklypo Pakruojo rajone, Jovarų kaime (kadastrinis Nr. 6565/0006:256), detaliojo plano atlikimo
 T-257 Dėl žemės sklypo Pakruojo mieste, Pergalės gatvėje detaliojo plano atlikimo 20 butų gyvenamajam namui pastatyti
 T-258 Dėl Pakruojo autobusų stoties teritorijos detaliojo plano pakeitimo
 T-259 Dėl techninio projekto „Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos rekonstrukcija“ I etapo patvirtinimo
 T-260 Dėl techninio darbo projekto „Pakruojo dvaro sodybos G104 kp pritaikymas turizmo reikmėms“ I etapo patvirtinimo
 T-261 Dėl techninio projekto „Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros sistemos modernizacija ir paslaugų kokybės gerinimas (Rozalimo ambulatorija)“
 T-262 Dėl techninio projekto „Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros sistemos modernizacija ir paslaugų kokybės gerinimas (Žeimelio ambulatorija)“
 T-263 Dėl techninio projekto „Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros sistemos modernizacija ir paslaugų kokybės gerinimas (Lygumų ambulatorija)“
 T-264 Dėl techninio projekto „Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros sistemos modernizacija ir paslaugų kokybės gerinimas (Linkuvos ambulatorija)“
 T-265 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto patvirtinimo“ priedų dalinio pakeitimo
 T-266 Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 6560/0002:170) Pakruojo r., Pašvitinio sen., Peleniškių k. detaliojo plano patvirtinimo
 T-267 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 27 d. sprendimo  Nr. T-137,  „Dėl Visuomeninės  tarybos  prie  Pakruojo rajono policijos komisariato sudėties patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
 T-268 Dėl techninio darbo projekto „Pakruojo miesto Vytauto Didžiojo gatvės rekonstrukcija“ patvirtinimo
 T-269 Dėl savivaldybės negyvenamų patalpų, esančių Kapų g. 14, Rozalimo mstl., Pakruojo r., panaudos