*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
 T-270 Dėl  Pakruojo rajono kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo darbų 2008 m. programos patvirtinimo
 T-271 Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 T-272 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T-240 „Dėl Pakruojo rajono ugdymo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo“ 2 priedo dalinio pakeitimo
 T-273 Dėl kompiuterių įrangos perėmimo
 T-274 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželio nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
 T-275 Dėl panaudos sutarties su viešąja įstaiga Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centru papildymo
 T-276 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl įgaliojimų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės atstovui AB „Pakruojo autotransportas“ visuotiniame susirinkime“ priedo patikslinimo
 T-277 Dėl leidimo Pakruojo rajono sporto centrui įsigyti autobusą lizingo būdu
 T-278 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 23 d. Nr. T-230 sprendimu patvirtintų Supaprastintų pirkimų, taikant įprastinę komercinę praktiką, vykdymo taisyklių dalinio pakeitimo
 T-279 Dėl žemės sklypo Pakruojo mieste, Prof. S. Ušinsko g. 33 (kadastrinis Nr. 6553/ 0005:161), detaliojo plano atlikimo
 T-280 Dėl žemės sklypų Pakruojo rajone, Kuosiškių kaime (kadastrinis Nr. 6565/0006:254; 6565/0006:68 ir 6565/0006:255), detaliojo plano patvirtinimo
 T-281 Dėl individualių garažų bendrijos „Ratas“ žemės sklypo Pakruojo mieste, Vasario 16-osios gatvėje (kadastrinis Nr. 6553/0002:215), padidinimo detaliojo plano patvirtinimo
 T-282 Dėl detaliojo plano rengimo gyvenamajam namui pastatyti Linkuvos mieste
 T-283 Dėl savivaldybės negyvenamųjų patalpų panaudos
 T-284 Dėl mobiliojo ryšio operatorių UAB „Tele2“, UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Omnitel“ bazinių stočių išdėstymo specialiojo plano patvirtinimo
 T-285 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2007 m. biudžeto patvirtinimo“ 1 ir 3 priedo dalinio pakeitimo
 T-286 Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą
 T-287 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą“ finansuojamų objektų patikslinto sąrašo patvirtinimo
 T-288 Dėl Strateginio planavimo komisijos sudarymo