*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
 T-289 Dėl Pakruojo rajono kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo darbų 2008 m. programos patvirtinimo
 T-290 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-332 „Dėl Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo
 T-291 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės studijų rėmimo fondo
 T-292 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl Pamūšio parapijinių vaikų globos namų plėtros“ dalinio pakeitimo ir papildymo
 T-293 Dėl vidutinės kuro kainos, taikomos būsto šildymo ir šalto vandens pašildymo išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti
 T-294 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo  Nr.  T-141 „Dėl klasių komplektų skaičiaus bendrojo lavinimo mokyklose 2007–2008 m. m. patvirtinimo“ priedo dalinio pakeitimo
 T-295 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T-250 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ centralizuotai vartotojams teikiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo“ papildymo
 T-296 Dėl  Pakruojo rajono savivaldybės  tarybos 2007 m. sausio 31 d. sprendimo  Nr. T-15 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų patvirtinimo“ pakeitimo
 T-297 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo
 T-298 Dėl Pakruojo rajono bažnyčių rėmimo fondo įsteigimo, fondo nuostatų ir komisijos sudėties patvirtinimo
 T-299 Dėl maitinimo normų nustatymo
 T-300 Dėl  Pakruojo rajono savivaldybės  tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo  Nr. T-240  „Dėl Pakruojo rajono ugdymo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
 T-301 Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės merui Sauliui Gegieckui
 T-302 Dėl Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro nuostatų patvirtinimo
 T-303 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų bei muzikos mokyklos direktorių darbo pagal papildomas darbo sutartis ir 2007–2008 mokslo metų savaitės darbo laiko grafiko patvirtinimo
 T-304 Dėl įgaliojimų suteikimo savivaldybės atstovui AB „Pakruojo autotransportas“ visuotiniame akcininkų susitinkime
 T-305 Dėl Pakruojo rajono sporto centro darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo
 T-306 Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo uždarosios akcinės bendrovės „Knyga visiems“ direktoriui
 T-307 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T-232 „Dėl mokyklinio autobuso“ papildymo
 T-308 Dėl dalies savivaldybės negyvenamųjų patalpų, esančių Kapų g. 14, Rozalimo mstl., Pakruojo r., panaudos
 T-309 Dėl savivaldybės gyvenamojo fondo plėtros ir socialinio būsto nuomos Danutės Mažuknienės šeimai
 T-310 Dėl žemės sklypo Pakruojo mieste, Vytauto Didžiojo g. 42 (kadastrinis Nr. 6553/0005:69), detaliojo plano atlikimo
 T-311 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2007 m. biudžeto patvirtinimo“ 1 priedo dalinio pakeitimo
 T-312 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T-55  „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m.  vasario 23 d.  sprendimo Nr. T-75 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą“  finansuojamų objektų sąrašo patikslinimo“ dalinio pakeitimo
 T-313 Dėl gyvenamojo namo,  ūkinių pastatų,  kiemo įrenginių ir žemės sklypo,  esančio Žemaitės g. 1, Linkuvoje, Pakruojo r., perdavimo Violetai Zakarauskienei
 T-314 Dėl savivaldybės gyvenamojo fondo plėtros ir socialinio būsto nuomos Astos Prociukienės šeimai išimties tvarka
 T-315 Dėl leidimo viešajai įstaigai Pakruojo ligoninei įkeisti reikalavimo teisę, kylančią iš sutarties su Šiaulių teritorine ligonių kasa
 T-316 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal turto patikėjimo sutartį
 T-317 Dėl Pakruojo rajono mokyklų mokytojų kelionės į darbą išlaidų apmokėjimo
 T-318 Dėl valstybės finansinės paramos teikimo užsienyje mirusios Lietuvos Respublikos pilietės Genės Pikalevos palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką
 T-319 Dėl Degėsių kaimo vandenvietės ir buitinių nuotekų valymo įrenginių detaliojo plano atlikimo
 T-320 Dėl panaudos  sutarties su viešąja įstaiga Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centru pakeitimo
 T-321 Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Algimantui Čepuliui