*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
 T-322 Dėl Pakruojo rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengimo darbo grupės sudarymo
 T-323 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
 T-324 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo
 T-325 Dėl AB „Pakruojo autotransportas“ keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo
 T-326 Dėl priedų prie tarnybinių atlyginimų mokėjimo rajono bendrojo lavinimo mokyklų vadovams už specialiųjų poreikių vaikų ugdymą
 T-327 Dėl mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo
 T-328 Dėl  Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T-210 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose“ dalinio pakeitimo
 T-329 Dėl Pakruojo rajono Paguliankos ir Aleknaičių sąvartynų uždarymo
 T-330 Dėl techninio darbo projekto „Pakruojo dvaro sodybos G104KP dalies pastatų ir jos teritorijoje esančios Kruojos upės pritaikymas viešiesiems turizmo poreikiams“ patvirtinimo
 T-331 Dėl leidimo Degesių pagrindinei mokyklai pirkti mikroautobusą

 T-332

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
 T-333 Dėl  Socialinės globos poskyrio prie Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus VšĮ Pakruojo ligoninėje
 T-334 Dėl mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo
 T-335 Dėl  Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. T-343 „Dėl Pakruojo rajono sporto centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ priedo dalinio pakeitimo
 T-336 Dėl  Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo komisijos sudėties, darbo reglamento patvirtinimo ir alkoholinių gėrimų pardavimo laiko prekybos vietose apribojimo
 T-337 Dėl 2007 metų nepanaudotų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinėms paslaugoms lėšų  paskirstymo
 T-338 Dėl savivaldybės turto, perduodamo valdyti patikėjimo teise
 T-339 Dėl Pakruojo rajono Linkuvos socialinių paslaugų centro nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo
 T-340 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ dalininko teisių perdavimo Šiaulių miesto savivaldybei
 T-341 Dėl  Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“ patikslinimo
 T-342 Dėl pavedimo viešajai įstaigai Pakruojo poilsio ir turizmo centrui atlikti operatoriaus funkcijas organizuojant Pakruojo dvaro sodyboje numatytų veiklų vykdymą
 T-343 Dėl 2000 m. vasario 11 d. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 20 „Dėl savivaldybės ilgalaikio materialaus turto nuomos“ papildymo ir savivaldybės patalpų nuomos išimties tvarka
 T-344 Dėl VšĮ Pakruojo poilsio ir turizmo centro direktoriaus tarnybinio atlyginimo (koeficientais) nustatymo
 T-345 Dėl informacinių stendų perėmimo
 T-346 Dėl gyvenamųjų patalpų, esančių Degėsių k., Pakruojo r., išbraukimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų sąrašo
 T-347 Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio
 T-348 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto patvirtinimo“   priedų  dalinio pakeitimo
 T-349 Dėl Pakruojo rajono vietinės reikšmės  kelių ir gatvių tiesimo, taisymo ir priežiūros darbų, vykdomų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos  lėšų, sąrašo patvirtinimo