*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
 T-350 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo
 T-351 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero 2007 m. spalio 25 d. potvarkio Nr. M-20 patvirtinimo
 T-352 Dėl techninio projekto „Pakruojo rajono Kruojos upės vagos ir tvenkinių sistemos rekonstrukcija Pakruojo dvaro sodybos teritorijoje“ patvirtinimo
 T-353 Dėl Pakruojo rajono kultūros darbuotojų kelionės į darbą išlaidų apmokėjimo
 T-354 Dėl Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro pareigybių, etatų ir darbuotojų pareiginių algų koeficientų patvirtinimo
 T-355 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimu Nr.  T-336 „Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo komisijos sudėties, darbo reglamento patvirtinimo ir alkoholinių gėrimų pardavimo laiko prekybos vietose apribojimo“ sudarytos Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo komisijos papildymo
 T-356 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-396 „Dėl Pakruojo kultūros centro steigimo “ 2 priedo pakeitimo
 T-357 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės  kontrolieriaus,  savivaldybės  kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojų, centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos vadovo, vidaus auditorių ir savivaldybės institucijų ar įstaigų valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių vertinimo komisijos sudarymo
 T-358 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos nuostatų patvirtinimo
 T-359 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo
 T-360 Dėl viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus darbo užmokesčio sąlygų nustatymo ir įgaliojimų suteikimo mero pavaduotojui Romui Medzveckui
 T-361 Dėl Pakruojo rajono sporto centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
 T-362 Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos ir žemės mokesčio
 T-363 Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio
 T-364 Dėl Pakruojo rajono 2007 metų melioracijos darbų programos, vykdomos iš Valstybės investicijų programos lėšų, jos objektų  sąrašo ir Pakruojo rajono 2007 metų melioracijos lėšų panaudojimo programos  patvirtinimo
 T-365 Dėl neapmokestinamo pajamų dydžio mokytojų kelionės į darbą išlaidoms kompensuoti nustatymo
 T-366 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos  2007 m. liepos  26 d. sprendimo Nr. T-240  „Dėl Pakruojo  rajono ugdymo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo“  pakeitimo
 T-367 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 metų rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T-303 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų bei muzikos mokyklos direktorių darbo pagal papildomas darbo sutartis ir 2007–2008 mokslo metų savaitės darbo laiko grafiko patvirtinimo“ priedo dalinio pakeitimo
 T-368 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T-296  „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-15 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
 T-369 Dėl Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo
 T-370 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo poilsio ir turizmo centro darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo
 T-371 Dėl socialinės programos „Sociokultūrinė veikla rajono socialinėse įstaigose“ patvirtinimo
 T-372 Dėl 2007 metų nepanaudotų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinėms paslaugoms lėšų  paskirstymo
 T-373 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
 T-374 Dėl Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro nuostatų naujos redakcijos  patvirtinimo
 T-375 Dėl Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro darbuotojų pareiginių algų koeficientų ir etatų patvirtinimo
 T-376 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-94 „Dėl Piniginės socialinės paramos skyrimo įstatymo nenustatytais atvejais tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
 T-377 Dėl Pakruojo rajono sporto centro nuostatų patvirtinimo
 T-378 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2007 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių tvirtinimo (nauja redakcija)
 T-379 Dėl 2007 metų nepanaudotų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti paskirstymo
 T-380 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-35 „Dėl leidimo  imti  ilgalaikę  paskolą“ finansuojamų objektų patikslinto  sąrašo patvirtinimo
 T-381 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-75 „Dėl  leidimo  imti  ilgalaikę  paskolą“ finansuojamų objektų patikslinto  sąrašo patvirtinimo
 T-382 Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro pareigybių, etatų ir darbuotojų pareiginių algų koeficientų patvirtinimo
 T-383 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo, vykdymo, biudžeto asignavimų administravimo ir atskaitomybės taisyklių  patvirtinimo
 T-384 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto patvirtinimo“  1 ir 3 priedų dalinio pakeitimo
 T-385 Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės  tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-389 ir Pakruojo  rajono  savivaldybės  tarybos 2007 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-198 laikymo netekusiais galios ir Pakruojo  rajono  savivaldybės  Nuolatinės statybos komisijos sudarymo, jos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo
 T-386 Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 6555/0005:129) Pakruojo r., Pašvitinio sen., Pamūšio k. detaliojo plano patvirtinimo
 T-387 Dėl Pakruojo rajono  savivaldybės bendro naudojimo žemės sklypų
 T-388 Dėl  Pakruojo girininkijos miško 61 kvartalo dalies detaliojo plano atlikimo Akmenėlių k., Pakruojo r.
 T-389 Dėl žemės sklypo Žeimelio mstl., Vienybės a. 10A (kadastrinis Nr. 6523/0003:340), detaliojo plano
 T-390 Dėl leidimo VšĮ Pakruojo verslo informacijos centrui nuomoti laisvas patalpas
 T-391 Dėl 2000 m. vasario 11 d. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 20 „Dėl savivaldybės ilgalaikio materialaus turto nuomos“ papildymo
 T-392 Dėl nekilnojamojo turto įgijimo pagal sandorį
 T-393 Dėl leidimo pagal sandorį įgyti gyvenamąsias patalpas
 T-394 Dėl gyvenamųjų patalpų, esančių Vienybės g. 1-9, Linkuvoje, nuomos
 T-395 Dėl mokymo įstaigų baldų komplektų perėmimo
 T-396 Dėl kompiuterinės įrangos  perėmimo
 T-397 Dėl VšĮ Pakruojo poilsio ir turizmo centro įstatų patvirtinimo
 T-398 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų planavimo bei lėšų skyrimo tvarkos
 T-399 Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 T-400 Dėl Pakruojo rajone buvusio siaurojo geležinkelio žemės sklypo detaliojo plano atlikimo
 T-401 Dėl VšĮ Pakruojo poilsio ir turizmo centro tarybos patvirtinimo
 T-402 Dėl VšĮ Pakruojo poilsio ir turizmo centro tarybos reglamento patvirtinimo