*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

Sprendimo Nr. Sprendimo pavadinimas
T-49  Dėl 2007 m. Pakruojo rajono  smulkaus ir vidutinio verslo  rėmimo fondo lėšų panaudojimo ataskaitos  patvirtinimo
T-50  Dėl Pakruojo rajono sporto centro darbuotojų darbo apmokėjimo (koeficientais) tvarkos aprašo patvirtinimo
T-51  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2007 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ataskaitos patvirtinimo
T-52  Dėl audito įmonės UAB „Pakruojo šiluma“ parinkimo
T-53  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl Pakruojo rajono 2008 metų melioracijos darbų programos, vykdomos iš valstybės investicijų programos lėšų, jos objektų  sąrašo ir Pakruojo rajono 2008 metų melioracijos lėšų panaudojimo programos  patvirtinimo“ pirmo priedo patikslinimo
T-54  Dėl dalies savivaldybės negyvenamųjų patalpų, esančių L. Giros g. 3, Pakruojyje,  panaudos
T-55  Dėl kompiuterių įrangos  perėmimo
T-56  Dėl leidimo deklaruoti buveinę
T-57  Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
T-58  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2008 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo
T-59  Dėl  Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro dalyvavimo investiciniuose projektuose
T-60  Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą
T-61  Dėl  Pakruojo rajono smulkaus ir vidutinio verslo  rėmimo fondo  nuostatų patvirtinimo
T-62  Dėl gyvenamųjų patalpų, esančių Degėsių k., Pakruojo r., išbraukimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų sąrašo
T-63  Dėl Pakruojo rajono sporto centro direktoriaus tarnybinio atlyginimo (koeficientais) patvirtinimo
T-64  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m.  vasario 7 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
T-65  Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės  2007  metų biudžeto  įvykdymo  ataskaitos patvirtinimo
T-66  Dėl 2007 m. birželio 21 d. Pakruojo rajono savivaldybės sprendimo Nr. T-202 „Dėl įgaliojimų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojui Romui Medzveckui viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro dalininkų susirinkime balsuoti dėl Šiaulių apskrities viršininko administracijos tapimo viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro dalininku“ pripažinimo netekusiu galios
T-67  Dėl Klovainių miestelio vandenvietės detaliojo plano patvirtinimo
T-68  Dėl 20 butų gyvenamojo namo Pergalės g., Pakruojo m., detaliojo plano patvirtinimo
T-69  Dėl Pakruojo rajono  savivaldybės bendro naudojimo žemės sklypo
T-70  Dėl žemės sklypo, esančio Pergalės g. 9, Pakruojo m.,  detaliojo plano patvirtinimo
T-71  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės gydymo įstaigų gydytojų ir vidurinio medicinos personalo, kultūros ir meno darbuotojų ir globos namų pedagoginių darbuotojų kelionės į darbą ir atgal išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T-72  Dėl Pakruojo rajono vietinės reikšmės  kelių ir gatvių tiesimo, taisymo ir priežiūros darbų, vykdomų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos  lėšų, sąrašo patvirtinimo
T-73  Dėl panaudos sutarties su viešąja įstaiga Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centru papildymo