*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
T-74  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-123 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos komitetų“  dalinio pakeitimo
T-75  Dėl įmonių valdybų rinkimo
T-76  Dėl pritarimo steigti socialinio darbuotojo etatą Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyriuje
T-77  Dėl Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo
T-78  Dėl Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo tarybos sudarymo
T-79  Dėl Bedarbių rėmimo fondo priežiūros komisijos sudarymo
T-80  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo
T-81  Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorei Astai Jasiūnienei
T-82  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo
T-83  Dėl Pakruojo rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo priežiūros komisijos sudarymo
T-84  Dėl Pakruojo rajono gyventojų užimtumo ir jų socialinės apsaugos klausimams spręsti komisijos sudarymo
T-85  Dėl komisijos atkurti Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą sudarymo
T-86  Dėl Pakruojo rajono kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo
T-87  Dėl Gyventojų evakavimo komisijos prie Pakruojo rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų valdymo centro patvirtinimo
T-88  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl Socialinės paramos skyrimo komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
T-89  Dėl Grąžintinų savininkams gyvenamųjų namų nuomininkų aprūpinimo butais komisijos  sudarymo
T-90  Dėl  Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje esančių švietimo įstaigų mokytojų kelionės keleiviniu transportu į darbą ir atgal išlaidų kompensavimo
T-91  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės pedagoginių darbuotojų, kelionės į darbą ir atgal išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T-92  Dėl  Pakruojo rajono savivaldybės tarybos  2008 m.  vasario 7 d. sprendimo Nr. T- 33 „Dėl  turto perdavimo“ 1 priedo patikslinimo
T-93  Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
T-94  Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai” 
T-95  Dėl savivaldybės negyvenamųjų patalpų, esančių Gačionių k., Pakruojo r., panaudos
T-96  Dėl ugdymo įstaigų autotransporto priemonių nuomos įkainių patvirtinimo
T-97  Dėl AB „Pakruojo autotransportas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo
T-98  Dėl audito įmonės UAB „Pakruojo komunalininkas“ parinkimo
T-99  Dėl audito įmonės UAB „Pakruojo vandentiekis“ parinkimo
T-100  Dėl leidimo UAB „Pakruojo komunalininkas“  įsigyti šlavimo automobilį ir 2 mini traktorius

T-101

 Dėl Pakruojo rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo
T-102  Dėl Gyvūnų laikymo taisyklių Pakruojo rajone  papildymo
T-103  Dėl UAB „Pakruojo komunalininkas“ gyvūnų laikymo įzoliatoriuje ir gyvūnų priėmimo į beglobių gyvūnų tarnybą eutanazijai ir utilizuoti mokesčių nustatymo
T-104  Dėl klasių komplektų skaičiaus bendrojo lavinimo mokyklose 2008–2009 m. m. patvirtinimo
T-105  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. T-148 ,,Dėl Pakruojo  rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2005–2012 metų bendrojo plano patvirtinimo“ priedo pakeitimo
T-106  Dėl Pakruojo  „Versmės“ pradinės mokyklos teikiamų paslaugų įkainio patvirtinimo
T-107  Dėl turto perėmimo
T-108  Dėl Vienišo asmens palaikų laidojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T-109  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m.  vasario 7 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto patvirtinimo“  1  priedo  dalinio  pakeitimo
T-110  Dėl įgaliojimų suteikimo atstovauti savivaldybei AB „Pakruojo autotransportas“ visuotiniame akcininkų susirinkime
T-111  Dėl Pakruojo rajono vaikų darželių ir mokyklų katilinių renovavimo
T-112  Dėl savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos patvirtinimo
T-113  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės atstovo delegavimo į viešosios įstaigos Pakruojo verslo informacijos centro tarybą
T-114  Dėl atsijungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos
T-115  Dėl detaliojo plano rengimo daugiabučiam gyvenamajam namui pastatyti Pakruojo mieste, Taikos gatvėje
T-116  Dėl detaliųjų planų rengimo stambiagabaričių atliekų aikštelėms pastatyti Linkuvos ir Pašvitinio seniūnijose
T-117  Dėl žemės sklypo, esančio pramonės g. 11 (kadastrinis Nr.  6553/0005:64), Pakruojo m., detaliojo plano patvirtinimo
T-118  Dėl žemės sklypų, esančių Vasario 16-osios g. 9B ir  11, Pakruojo m., detaliojo plano patvirtinimo
T-119  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero Sauliaus Gegiecko 2007 metų veiklos ataskaitos
T-120  Dėl socialinės globos paslaugų teikimo kainų patvirtinimo
T-121  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės kontrolieriaus ataskaitos
T-122  Dėl Laimos Miežienės paskyrimo eiti Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigas