*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

Sprendimo Nr. Sprendimo pavadinimas
T-123  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-333 „Dėl Socialinės globos poskyrio prie Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus VšĮ Pakruojo ligoninėje“ dalinio pakeitimo
T-124  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T-291 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės studijų rėmimo fondo“ papildymo
T-125  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero 2008 m. balandžio 7 d. potvarkio Nr. MA-2 „Dėl atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės kontrolierei Irenai Urmonienei“ patvirtinimo
T-126  Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės kontrolierei Irenai Urmonienei
T-127  Dėl  Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-4  „Dėl Pakruojo rajono ugdymo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo“ 1 priedo pakeitimo
T-128  Dėl bendrojo lavinimo mokyklų, kuriose Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai  siūloma 2009 metais atlikti išorės auditą, sąrašo patvirtinimo 
T-129  Dėl Klovainių pagrindinės mokyklos Gačionių filialo likvidavimo
T-130  Dėl Grikpėdžių Broniaus Nainio pagrindinės ir Žeimelio vidurinės mokyklos reorganizavimo
T-131  Dėl Pamūšio pagrindinės mokyklos ir Pašvitinio pagrindinės mokyklos  reorganizavimo
T-132  Dėl Rozalimo vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo
T-133  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų aptarnaujamų teritorijų patvirtinimo
T-134  Dėl žemės mokesčio bei valstybinės žemės ir valstybinio vidaus  vandenų    fondo   vandens    telkinių  nuomos mokesčio  tarifų, mokėjimo terminų ir neapmokestinamųjų dydžių nustatymo
T-135  Dėl Pakruojo rajono tarybos 1995 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. 60 „Dėl Švietimo skyriaus gyvenamųjų patalpų, esančių Grikpėdžių kaime, Žeimelio seniūnijoje, priskyrimo tarnybinėms gyvenamosioms patalpoms“ dalinio pakeitimo
T-136  Dėl savivaldybės ilgalaikio materialaus turto perdavimo ir UAB „Pakruojo komunalininkas“ įstatinio kapitalo didinimo savivaldybės papildomu turtiniu įnašu ir įstatų pakeitimo
T-137  Dėl Pakruojo rajono vietinės reikšmės  kelių ir gatvių tiesimo, taisymo ir priežiūros darbų, vykdomų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos  lėšų, sąrašo patvirtinimo
T-138  Dėl rekonstrukcijos darbų vertės perdavimo
T-139  Dėl lengvatų suteikimo nevalstybinėms organizacijoms
T-140  Dėl UAB „Pakruojo  projektavimo biuras“ 2007 metų metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo
T-141  Dėl  UAB Linkuvos vaistinės 2007 metų metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo
T-142  Dėl UAB „Pakruojo vandentiekis“ 2007 metų metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo
T-143  Dėl VšĮ Pakruojo ligoninės 2007 metų metinės finansinės atskaitomybės ir  įstaigos veiklos ataskaitos patvirtinimo
T-144   Dėl VšĮ Pakruojo  rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2007 metų metinės finansinės atskaitomybės ir  įstaigos veiklos ataskaitos patvirtinimo
T-145  Dėl leidimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Rozalimo, Linkuvos, Pakruojo seniūnijoms bei Švietimo skyriui pirkti tarnybinius lengvuosius automobilius
T-146  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m.  vasario 7 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto patvirtinimo“  1 priedo dalinio pakeitimo
T-147  Dėl UAB „Pakruojo šiluma“ 2007 metų metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo
T-148  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų , dirbančių savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartis, didžiausio leistino skaičiaus nustatymo
T-149  Dėl Pakruojo rajono priešgaisrinės tarnybos viršininko pareigybės aprašymo patvirtinimo
T-150  Dėl Pakruojo kultūros centro nuostatų patvirtinimo
T-151  Dėl Pakruojo rajono priešgaisrinės tarnybos nuostatų
T-152  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-22 „Dėl visuomenei būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo“ patvirtinto visuomenei būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo pakeitimo
T-153  Dėl UAB „Pakruojo  komunalininkas“ 2007 metų metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo
T-154  Dėl sutikimo perimti turtą savivaldybės nuosavybėn
T-155  Dėl viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro 2007 m. finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos patvirtinimo, įgaliojimų suteikimo Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktoriui ir įgaliojimų suteikimo mero pavaduotojui Romui Medzveckui
T-156  Dėl leidimo pagal sandorį įsigyti vandentiekio tinklų/vandenvietę (skydinė, artezinis gręžinys, vandentiekio bokštas) iš Balsių kaimo bendruomenės
T-157  Dėl UAB „Knyga visiems“ 2007 metų metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo
T-158  Dėl žemės sklypo, esančio Juknaičių g. 3, Lygumų mstl., detaliojo plano patvirtinimo
T-159   Dėl 0,8362 ha žemės sklypo, esančio Pakruojo r., Petrašiūnų k. (kadastrinis Nr.  6501/0011 :35), padidinimo detaliojo plano atlikimo
T-160  Dėl savivaldybės negyvenamųjų patalpų panaudos
T-161  Dėl pritarimo Šiaulių regiono atliekų tvarkymo planų rengimui