*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

Sprendimo Nr. Sprendimo pavadinimas
T-162  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-123 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos komitetų“ dalinio pakeitimo
T-163 Dėl Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro nuostatų dalinio pakeitimo
T-164  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo
T-165  Dėl pritarimo VšĮ „Retenė“ parengtam projektui „Nugalėk save“
T-166  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Pakruojo rajono žmonių su negalia socialinės integracijos 2008 metų programos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
T-167   Dėl socialinio būsto nuomos Juditai Buzaitei
T-168   Dėl socialinio būsto nuomos Linai Balčiūnienei
T-169   Dėl skolos už būsto nuomą nurašymo
T-170  Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus avaduotojui Algimantui Čepuliui
T-171  Dėl žemės sklypo Pakruojo mieste (kadastrinis Nr.  6543/0013:45) detaliojo plano atlikimo
T-172  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo
T-173 Dėl techninio projekto „Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos rekonstrukcija“ (II etapas) patvirtinimo
T-174  Dėl techninio projekto „Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro patalpų rekonstrukcija“ patvirtinimo
T-175  Dėl leidimo privatizuoti gyvenamąjį namą su priklausiniais, esantį Tulpių g. 2, Linkuvos mieste, Pakruojo rajone
T-176  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-365 „Dėl pavadinimų gatvėms ir numerių žemės sklypams Sigutėnų kaime suteikimo“ 3 priedo dalinio pakeitimo
T-177   Dėl Pakruojo  rajono savivaldybės švietimo  įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų patvirtinimo
T-178  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-4  „Dėl Pakruojo rajono ugdymo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo“ 2 priedo pakeitimo
T-179  Dėl Komisijos uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ centralizuotai vartotojams tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainoms apskaičiuoti sudarymo
T-180  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-35 „Dėl  leidimo  imti  ilgalaikę  paskolą“ finansuojamų objektų patikslinto  sąrašo patvirtinimo
T-181  Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
T-182  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m.  vasario 7 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto patvirtinimo“  1 ir  4  priedo  dalinio  pakeitimo
T-183  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo
T-184  Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro direktoriaus pareiginės algos patvirtinimo
T-185  Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo
T-186  Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo
T-187  Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro Savarankiško gyvenimo namų padalinio įsteigimo
T-188  Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo
T-189  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-382 „Dėl negyvenamų patalpų, esančių L. Giros g. 3, Pakruojyje, nuomos“ dalinio pakeitimo ir papildymo
T-190  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės negyvenamųjų patalpų perdavimo Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui
T-191  Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių ir pajamų mokesčio dydžio nustatymo
T-192  Dėl Pakruojo dvaro sodybos nuomos viešojo konkurso sąlygų patvirtinimo
T-193  Dėl projektų, teikiamų savivaldybių švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos, socialinės ir kitos paskirties statinių statybos, rekonstravimo, remonto ir materialinio aprūpinimo 2008 metų programai, sąrašo patvirtinimo
T-194  Dėl Atstovavimo Pakruojo rajono savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių tvirtinimo
T-195  Dėl prioritetinių projektų, teikiamų Valstybės investicijų 2009–2011 metų programai, sąrašo patvirtinimo
T-196  Dėl leidimo UAB „Pakruojo komunalininkas“ atidaryti kredito liniją
T-197  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl UAB „Pakruojo vandentiekis“ 2007 metų metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo“ pakeitimo