*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

Sprendimo Nr. Sprendimo pavadinimas
T-198  Dėl pritarimo investiciniam projektui „Pakruojo rajono Rozalimo seniūnijos Laičių II tvenkinio hidrotechninio statinio (užtvankos) rekonstrukcija“
T-199  Dėl Administracinės komisijos prie Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sudarymo
T-200  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo
T-201  Dėl Pakruojo rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo planavimo darbų programos patvirtinimo
T-202  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų valdymo centro (ESVC) sudarymo ir ESVC narių perspėjimo-informavimo schemos patvirtinimo
T-203  Dėl Pakruojo rajono vietinės reikšmės  kelių ir gatvių tiesimo, taisymo ir priežiūros darbų, vykdomų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos  lėšų, sąrašo patvirtinimo
T-204  Dėl Pakruojo  rajono ugdymo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo
T-205  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-35 „Dėl  leidimo  imti  ilgalaikę  paskolą“ finansuojamų objektų patikslinto  sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
T-206  Dėl Pakruojo rajono  savivaldybės bendro naudojimo žemės sklypų
T-207  Dėl žemės sklypo Pakruojo mieste, Mindaugo g. 11 (kadastrinis Nr.  6553/0003:44), detaliojo plano atlikimo
T-208  Dėl žemės sklypo, esančio Pakruojo m., Vytauto Didžiojo g. 42, detaliojo plano patvirtinimo
T-209  Dėl žemės sklypo, esančio Pakruojo r., Žeimelio mstl., Vienybės a. 10 A, detaliojo plano patvirtinimo
T-210  Dėl Pakruojo r. Degėsių k. vandenvietės ir buitinių nuotekų valymo įrenginių žemės sklypų detaliojo plano patvirtinimo
T-211  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Korupcijos prevencijos komisijos nuostatų  patvirtinimo
T-212  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Korupcijos prevencijos komisijos sudarymo
T-213  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programos ir jos  įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo
T-214  Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės merui Sauliui Gegieckui
T-215  Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojui Romui Medzveckui
T-216  Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorei Astai Jasiūnienei
T-217  Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės kontrolierei Irenai Urmonienei
T-218  Dėl Kreipimosi socialinei paramai mokiniams gauti tvarkos aprašo patvirtinimo
T-219  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo
T-220  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo
T-221  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo suderinimo
T-222  Dėl Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarkos aprašo patvirtinimo
T-223  Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro Rozalimo senelių globos namų padalinio įstatų patvirtinimo
T-224  Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro Savarankiško gyvenimo namų padalinio įstatų patvirtinimo
T-225  Dėl Mokinių nemokamo maitinimo nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo
T-226  Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo
T-227  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T-228  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos dalyvavimo INTERREG III a Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektuose
T-229  Dėl investicijų projekto „Steigvilių vėjo malūno restauracija ir pritaikymas kultūros bei viešosioms reikmėms“ įgyvendinimo
T-230  Dėl leidimo VšĮ Pakruojo ligoninei statyti antstatą
T-231  Dėl pritarimo rengti prašymus papildomai paramai pagal Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 3.4 priemones finansuojamiems projektams gauti
T-232  Dėl papildomų etatų skyrimo Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centrui projekto „Priglausk mane“ vykdymui