*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

Sprendimo Nr. Sprendimo pavadinimas
T-280  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų bei muzikos mokyklos direktorių darbo pagal papildomas darbo sutartis ir 2008–2009 mokslo metų savaitės darbo laiko grafiko patvirtinimo
T-281  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T- 246  „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“ dalinio pakeitimo
T-282  Dėl panaudos sutarties su viešąja įstaiga Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centru papildymo
T-283  Dėl leidimo Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui pirkti lengvuosius automobilius
T-284  Dėl Pakruojo  rajono savivaldybės švietimo  įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų patvirtinimo
T-285  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-204  „Dėl Pakruojo  rajono ugdymo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo“ 2  priedo pakeitimo
T-286  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. T-298 „Dėl mokinių skaičiaus Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų papildomo ugdymo grupėse nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
T-287  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-104 „Dėl klasių komplektų skaičiaus bendrojo lavinimo mokyklose 2008–2009 m. m. patvirtinimo“ priedo dalinio pakeitimo 
T-288  Dėl žemės sklypo, esančio Pakruojo r., Sigutėnų k., Šiaulių g. 1, detaliojo plano patvirtinimo
T-289  Dėl  Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro pareigybių ir etatų sąrašo  patvirtinimo
T-290  Dėl Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro direktoriaus pareiginės algos patvirtinimo
T-291  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo
T-292   Dėl Pakruojo r., Linkuvos m., S. Dariaus ir S. Girėno g. esančio laisvos valstybinės žemės sklypo detaliojo plano atlikimo
T-293  Dėl Degėsių kaimo valymo įrenginių pirkimo iš Degėsių žemės ūkio bendrovės
T-294  Dėl UAB „Pakruojo vandentiekis“ įstatų patvirtinimo
T-295  Dėl Pakruojo rajono vietinės reikšmės  kelių ir gatvių tiesimo, taisymo ir priežiūros darbų, vykdomų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos  lėšų, sąrašo patvirtinimo
T-296  Dėl Pakruojo rajono Klovainių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo
T-297  Dėl Pakruojo rajono Pašvitinio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo
T-298  Dėl Pakruojo rajono Žiemelio vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo
T-299  Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės dalyvavimui Merų pakto iniciatyvoje ir Merų pakto tekstui
T-300  Dėl įgaliojimo Pakruojo rajono savivaldybės merui Sauliui Gegieckui  pasirašyti Merų paktą
T-301  Dėl vidutinės kuro kainos, taikomos būsto šildymo ir šalto vandens pašildymo išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti
T-302  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo
T-303  Dėl nekilnojamojo ilgalaikio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
T-304  Dėl nekilnojamojo ilgalaikio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono Juozo Paukštelio viešajai bibliotekai
T-305  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės  negyvenamųjų patalpų, esančių L. Giros g. 3, Pakruojo m.,  panaudos
T-306  Dėl UAB „Knyga visiems“ įstatų patvirtinimo
T-307  Dėl Pakruojo rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo
T-308  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos dalyvavimo INTERREG III A Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektuose
T-309  Dėl leidimo UAB „Pakruojo šiluma“ imti paskolą ir įkeisti ilgalaikį turtą
T-310  Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės  2007  metų biudžeto  įvykdymo ataskaitos  patvirtinimo
T-311  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-75 „Dėl  leidimo  imti  ilgalaikę  paskolą“ finansuojamų objektų patikslinto  sąrašo patvirtinimo
T-312  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų sveikatos priežiūrai mokyklose skyrimo“ dalinio pakeitimo
T-313  Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio
T-314  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl  leidimo  imti  ilgalaikę  paskolą“ finansuojamų objektų patikslinto  sąrašo patvirtinimo
T-315  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m.  vasario 7 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto patvirtinimo“  1 ir 4 priedo  dalinio  pakeitimo
T-316  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorės Astos Jasiūnienės veiklos ataskaitos
T-317  Dėl žemės sklypų, esančių Pakruojo r., Vaišvydžių k. (kad. Nr.  6501/0008:11, Nr. 6501/0008:33, Nr. 6501/0008:89, Nr. 6501/0008:90, Nr. 6501/0008:115, Nr. 6501/0008:129),  detaliojo plano atlikimo
T-318  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ centralizuotai vartotojams tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo“ patikslinimo
T-319  Dėl Pakruojo nestacionarių socialiniu paslaugų centro direktorės įdarbinimo antraeilėms pareigoms
T-320  Dėl priemokų ugdymo įstaigų vadovams mokėjimo
T-321  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-230 „Dėl Supaprastintų pirkimų, taikant įprastinę komercinę praktiką, vykdymo taisyklių patvirtinimo" ir 2007 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-230 patvirtintų Supaprastintų pirkimų, taikant įprastinę komercinę praktiką, vykdymo taisyklių dalinio pakeitimo" panaikinimo
T-322  Dėl projektų, teikiamų finansavimui iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų gauti (projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas), įgyvendinimo