*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

Sprendimo Nr. Sprendimo pavadinimas
T-323  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-283 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės studijų rėmimo fondo“ dalinio pakeitimo
T-324  Dėl socialinės programos „Sociokultūrinė veikla rajono socialinėse įstaigose“ patvirtinimo
T-325  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Pakruojo rajono žmonių su negalia socialinės integracijos 2008 metų programos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
T-326  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-226 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
T-327  Dėl Medikonių laisvalaikio salės įsteigimo
T-328  Dėl panaudos sutarties su viešąja įstaiga Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centru papildymo
T-329  Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės kontrolierei Irenai Urmonienei
T-330  Dėl lovų skaičiaus nustatymo viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje
T-331  Dėl leidimo viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės administracijai reorganizuoti Chirurgijos ir Ginekologijos skyrius
T-332  Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės struktūros suderinimo
T-333  Dėl Pakruojo rajono Rozalimo vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo
T-334  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-94 „Dėl Piniginės socialinės paramos skyrimo įstatymo nenustatytais atvejais tvarkos patvirtinimo“ papildymo
T-335  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos dalyvavimo valstybės projektuose pagal priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“
T-336  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-373 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“ dalinio pakeitimo
T-337  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-304   „Dėl nekilnojamojo ilgalaikio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono Juozo Paukštelio viešajai bibliotekai“ dalinio pakeitimo
T-338  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės  negyvenamųjų patalpų, esančių  Medikinių k., Rozalimo sen., Pakruojo r., panaudos
T-339  Dėl ilgalaikio turto perdavimo panaudos pagrindais Pakruojo rajono Juozo Paukštelio viešajai bibliotekai
T-340  Dėl leidimo Pakruojo rajono sporto centrui įsigyti lengvąjį automobilį lizingo būdu
T-341  Dėl leidimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriui pirkti tarnybinį mikroautobusą
T-342  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl leidimo pagal sandorį įsigyti vandentiekio tinklų/vandenvietę (skydinė, artezinis gręžinys, vandentiekio bokštas) iš Balsių kaimo bendruomenės“ papildymo
T-343  Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sąrašo papildymo
T-344  Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Algimantui Čepuliui
T-345  Dėl pritarimo Pamūšio šv. Antano Paduviečio parapijos prašymui
T-346  Dėl techninio projekto „20 butų gyvenamasis namas“ patvirtinimo
T-347  Dėl 2008 metų valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, socialinei paramai mokiniams ir socialinėms paslaugoms nepanaudotų lėšų paskirstymo
T-348  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartis, didžiausio leistino skaičiaus nustatymo
T-349  Dėl Pakruojo m., Vilniaus g. 26 esančio žemės sklypo padidinimo detaliojo plano atlikimo
T-350  Dėl Pakruojo rajono vietinės reikšmės  kelių ir gatvių tiesimo, taisymo ir priežiūros darbų, vykdomų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos  lėšų, sąrašo patvirtinimo
T-351  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo
T-352  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-276 „Dėl UAB „Knyga visiems“ valdybos rinkimo“ pakeitimo
T-353  Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio
T-354  Dėl žemės sklypo, esančio Pakruojo r., Stačiūnų k., detaliojo plano patvirtinimo
T-355  Dėl žemės sklypo, esančio Pakruojo r., Klovainių mstl.,  Linkuvos g. 30, detaliojo plano patvirtinimo
T-356  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m.  vasario 7 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto patvirtinimo“  1, 3, 3a ir 4 priedo  dalinio  pakeitimo
T-357  Dėl nekilnojamojo ilgalaikio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriui
T-358  Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą