*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

Sprendimo Nr. Sprendimo pavadinimas
T-359  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-204  „Dėl Pakruojo rajono ugdymo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo“  pakeitimo
T-360  Dėl finansinio savarankiškumo suteikimo Žiemelio vidurinei mokyklai
T-361  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-95 „Dėl vietinės rinkliavos nuostatų patvirtinimo“  priedo dalinio pakeitimo
T-362  Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių ir pajamų mokesčio dydžio nustatymo
T-363  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-130 „Dėl Grikpėdžių  Broniaus Nainio pagrindinės ir Žiemelio vidurinės mokyklos reorganizavimo“ patvirtintų Pakruojo rajono savivaldybės Grikpėdžių Broniaus Nainio pagrindinės mokyklos ir Žiemelio vidurinės mokyklos reorganizavimo sąlygų dalinio pakeitimo
T-364  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 1 d. sprendimo Nr.T-65 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
T-365  Dėl Pakruojo r. sav., Jovarų k. esančio 0,32 ha žemės sklypo (kad. Nr.  6565/0005 :200) paskirties ketimo detaliojo plano atlikimo
T-366  Dėl bendradarbiavimo prekybos, ekonomikos, mokslo ir technikos bei kultūros srityse tarp Baltarusijos  Respublikos Gomelio srities Lelčickio ir Lietuvos Respublikos Pakruojo rajonų susitarimo patvirtinimo
T-367  Dėl audito įmonės UAB „Pakruojo vandentiekis“ parinkimo
T-368  Dėl Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos ir jos filialų valytojų ir kiemsargių valomų plotų normų patvirtinimo
T-369  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl Socialinės globos, teikiamos Pakruojo rajono socialinėse įstaigose asmenims su sunkia negalia, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
T-370  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T-259 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“ dalinio pakeitimo
T-371  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T- 305  „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės negyvenamųjų patalpų, esančių L. Giros g. 3, Pakruojo m., panaudos“ dalinio pakeitimo
T-372  Dėl leidimo Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui pirkti tarnybinį lengvąjį automobilį
T-373  Dėl leidimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijai pirkti tarnybinį automobilį
T-374  Dėl Pakruojo rajono savivaldybėje elektrifikuotinų sodybų sąrašo patvirtinimo
T-375  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narių mokymo prioritetų nustatymo
T-376  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-35 „Dėl  leidimo  imti  ilgalaikę  paskolą“ finansuojamų objektų patikslinto  sąrašo patvirtinimo
T-377  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. T-286 „Dėl leidimo imti ilgalaikę  paskolą“ finansuojamų objektų patikslinto  sąrašo patvirtinimo
T-378  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto patvirtinimo“  1, 2, 3, 3a ir 4 priedo  dalinio  pakeitimo
T-379  Dėl statybos bei rekonstrukcijos darbų vertės perdavimo
T-380  Dėl vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio patvirtinimo
T-381  Dėl socialinės programos „Socialinė parama vaikams“
T-382  Dėl 2008 metų valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, socialinei paramai mokiniams ir socialinėms paslaugoms nepanaudotų lėšų paskirstymo
T-383  Dėl Mokesčio už padidintą ir specifinę taršą skaičiavimo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo
T-384  Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms Pakruojo rajono savivaldybėje, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
T-385  Dėl 2008 m. rugsėjo 25 d. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-282 „Dėl panaudos sutarties su viešąja įstaiga Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centru papildymo“ dalinio pakeitimo
T-386  Dėl rekonstrukcijos ir statybos darbų verčių perdavimo 
T-387  Dėl sutikimo perimti valstybės turtą panaudos pagrindais
T-388  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-198  „Dėl pritarimo investiciniam projektui „Pakruojo rajono Rozalimo seniūnijos Laičių II tvenkinio hidrotechninio statinio (užtvankos) rekonstrukcija“ pakeitimo ir papildymo
T-389  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-272 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T-213 patvirtintų Pakruojo rajono komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 15.4 punkto pakeitimo“ papildymo
T-390  Dėl projektų, teikiamų finansavimui iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų gauti (projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas), sąrašo patikslinimo