*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

Sprendimo Nr. Sprendimo pavadinimas
T-391  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto patvirtinimo“  priedų  dalinio  pakeitimo
T-392  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-131 „Dėl Pamūšio pagrindinės mokyklos ir Pašvitinio pagrindinės mokyklos reorganizavimo“ patvirtintų  Pakruojo rajono savivaldybės  Pamūšio pagrindinės mokyklos  ir Pašvitinio pagrindinės mokyklos  reorganizavimo sąlygų  dalinio pakeitimo
T-393  Dėl pritarimo Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyriaus valdybos nutarimui
T-394  Dėl žemės sklypo Titonių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav. (kad. Nr.  6501/0003:173), detaliojo plano atlikimo
T-395  Dėl Pakruojo r. sav., Pakruojo k. esančio 0,75 ha žemės sklypo  (kad. Nr.  6543/0014:84) paskirties keitimo detaliojo plano atlikimo
T-396  Dėl Pakruojo r. sav., Jovarų k. esančio 0,33 ha žemės sklypo (kad. Nr.  6565/0005:202) paskirties keitimo detaliojo plano atlikimo
T-397  Dėl Pakruojo m., Taikos g. 51 esančio 0,1641 ha žemės sklypo padidinimo detaliojo plano atlikimo
T-398  Dėl Priėmimo į Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo
T-399  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-133 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų aptarnaujamų teritorijų patvirtinimo‘‘  pakeitimo
T-400  Dėl Socialines paslaugas teikiančių socialinių įstaigų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T-401  Dėl Vaišvydžių kaimo vandenvietės detaliojo plano patvirtinimo
T-402  Dėl Pakruojo r., Linkuvos m., Pakalnio g. rekreacinės teritorijos detaliojo plano patvirtinimo
T-403  Dėl Pakruojo r., Linkuvos m. stambiagabaričių atliekų aikštelės detaliojo plano patvirtinimo
T-404  Dėl Pakruojo r., Pašvitinio mstl. stambiagabaričių atliekų aikštelės detaliojo plano patvirtinimo
T-405  Dėl žemės sklypo Sigutėnų k., Pakruojo sen., Pakruojo r. sav., detaliojo plano atlikimo
T-406  Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio
T-407  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-399 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
T-408  Dėl AB „Pakruojo autotransportas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo
T-409  Dėl UAB „Pakruojo komunalininkas“ įstatinio kapitalo didinimo savivaldybės papildomu turtiniu įnašu 
T-410  Dėl UAB „Pakruojo komunalininkas“ įstatų patvirtinimo
T-411  Dėl Vaikų globos namų padalinio įsteigimo prie Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro
T-412  Dėl Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo
T-413  Dėl Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro pareigybių ir etatų sąrašo  patvirtinimo
T-414  Dėl Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro direktoriaus pareiginės algos patvirtinimo
T-415  Dėl Pakruojo rajono 2008 metų melioracijos darbų programos, vykdomos iš Valstybės investicijų programos lėšų, jos objektų  sąrašo ir Pakruojo rajono 2008 metų melioracijos lėšų panaudojimo programos naujos redakcijos patvirtinimo
T-416  Dėl 2008 metų valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, socialinei paramai mokiniams ir socialinėms paslaugoms nepanaudotų lėšų paskirstymo
T-417  Dėl turto perdavimo patikėjimo teise
T-418  Dėl sutikimo perimti valstybės turtą 
T-419  Dėl turto perdavimo patikėjimo teise
T-420  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos
T-421  Dėl pritarimo UAB „Pakruojo komunalininkas“ valdybos sprendimui perduoti turtą panaudos pagrindais
T-422  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės  2008 metų aplinkos apsaugos  rėmimo specialiosios programos priemonių patvirtinimo (nauja redakcija)
T-423  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. T–245 patvirtintų Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 6.2, 7.2 ir 7.3 punktų pakeitimo
T-424  Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sąrašo papildymo
T-425  Dėl Medikonių kaimo vandentvarkos įrenginių pirkimo iš „Žalgirio“ žemės ūkio bendrovės
T-426  Dėl VšĮ Pakruojo poilsio ir turizmo centro įstatų dalinio pakeitimo
T-427  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaitijų teritorijų patvirtinimo
T-428  Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo komunalininkas“ teikiamų miesto teritorijų rankinio sanitarinio valymo paslaugų tarifų patvirtinimo
T-429  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos dalyvavimo Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo finasuojamame Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo projekte
T-430  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2007—2013 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo
T-431  Dėl skolos už būsto nuomą nurašymo
T-432  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės  tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-383 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo, vykdymo, biudžeto asignavimų administravimo ir atskaitomybės taisyklių patvirtinimo“  dalinio pakeitimo
T-433  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų, pareigybių lygių ir kategorijų sąrašo patvirtinimo
T-434  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos nuostatų patvirtinimo
T-435  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
T-436  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl  leidimo  imti  ilgalaikę  paskolą“ finansuojamų objektų patikslinto  sąrašo patvirtinimo
T-437  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo 
T-438  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo
T-439  Dėl vėjo elektrinių statybos akmenėlių ir Pakruojo k., Pakruojo r., detaliojo plano atlikimo
T-440  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T- 33  „Dėl  turto perdavimo“ dalinio pakeitimo
T-441  Dėl leidimo Pakruojo rajono savivaldybės Linkuvos socialinių paslaugų centrui pirkti lengvąjį automobilį