*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
 T-1 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto programų aprašymų patvirtinimo
 T-2 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto patvirtinimo
 T-3 Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinio - Savarankiško gyvenimo namų senyvo amžiaus žmonėms - įsteigimo
 T-4 Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinio - Rozalimo senelių globos namų - panaikinimo
 T-5 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-86 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus lengvųjų tarnybinių automobilių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
 T-6 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2009 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo
 T-7 Dėl Pakruojo rajono žmonių su negalia socialinės integracijos 2009 metų programos patvirtinimo
 T-8 Dėl UAB „Knyga visiems“ įstatų 4 punkto pakeitimo
 T-9 Dėl Pakruojo  rajono savivaldybės švietimo  įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų patvirtinimo
 T-10 Dėl dalyvavimo valstybės projektuose pagal priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“
 T-11 Dėl Pakruojo  rajono ugdymo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo
 T-12 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos dalyvavimo Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo priemonėmis 2009-2012 metais programoje
 T-13 Dėl savivaldybės Privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2009 m. I pusmetyje sąmatos patvirtinimo
 T-14 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-226 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
 T-15 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-218 „Dėl Kreipimosi socialinei paramai mokiniams gauti tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
 T-16 Dėl viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo
 T-17 Dėl Pakruojo rajono bendruomenių rėmimo tarybos ir Pakruojo rajono bendruomenių rėmimo programos patvirtinimo
 T-18 Dėl socialinės globos paslaugų teikimo kainų patvirtinimo
 T-19 Dėl pritarimo Paramos iš intervencinių atsargų teikimo labiausiai nepasiturintiems Pakruojo rajono gyventojams 2009 m. programai
 T-20 Dėl lcencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo
 T-21 Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo taisyklių patvirtinimo
 T-22 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos programos patvirtinimo
 T-23 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės audito dalinio finansavimo
 T-24 Dėl Pakruojo kultūros centro direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento, pareigybės aprašymo patvirtinimo
 T-25 Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento patvirtinimo, personalinio priedo prie tarnybinio atlyginimo nustatymo, Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
 T-26 Dėl Pakruojo r., Beržinių k. žemės sklypo dalies tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo skaldos gamybos technologinei linijai pastatyti detaliojo plano patvirtinimo
 T-27 Dėl Pakruojo r., Petrašiūnų k. žemės sklypo padidinimo detaliojo plano patvirtinimo
 T-28 Dėl žemės sklypo Beržinių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav., detaliojo plano atlikimo
 T-29 Dėl Savivaldybės socialinių būstų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 T-30 Dėl Pakruojo rajono 2009 metų melioracijos darbų programos, vykdomos iš valstybės investicijų programos lėšų, jos objektų  sąrašo ir Pakruojo rajono 2009 metų melioracijos lėšų panaudojimo programos  patvirtinimo
 T-31 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio
 T-32 Dėl Pakruojo rajono sporto centro direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo
 T-33 Dėl Pakruojo  rajono savivaldybės 2008 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ataskaitos patvirtinimo
 T-34 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2009 metų aplinkos apsaugos  rėmimo specialiosios programos priemonių patvirtinimo
 T-35 Dėl važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams tvarkos
 T-36 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-358 „Dėl leidimo  imti  ilgalaikę  paskolą“ 1 punkto pakeitimo
 T-37 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą“ finansuojamų objektų patikslinto sąrašo patvirtinimo
 T-38 Dėl Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo
 T-39 Dėl Kelionės išlaidų mokytojams, kitiems pedagogams, sveikatos priežiūros specialistams, gydytojams ir slaugytojams, socialiniams darbuotojams ir jų padėjėjams, socialiniams pedagogams ir jų padėjėjams, auklėtojams ir jų padėjėjams, kultūros ir meno darbuotojams kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 T-40 Dėl audito įmonės UAB „Pakruojo šiluma“ parinkimo
 T-41 Dėl audito įmonės UAB „Pakruojo komunalininkas“ parinkimo
 T-42 Dėl audito įmonės UAB „Pakruojo projektavimo biuras“ parinkimo
 T-43 Dėl audito įmonės UAB „Knyga visiems“ parinkimo
 T-44 Dėl leidimo UAB „Pakruojo šiluma“ imti trumpalaikę paskolą faktoringo sutarties sudarymui
 T-45 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-389 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-272 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T-213 patvirtintų Pakruojo rajono komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 15.4 punkto pakeitimo“ pakeitimo
 T-46 Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
 T-47 Dėl statuso priskyrimo Pakruojo rajono teritorijoje esančioms kapinėms
 T-48 Dėl Pakruojo rajono jaunimo ir sporto organizacijų rėmimo programos patvirtinimo
 T-49 Dėl Pakruojo rajono jaunimo ir sporto organizacijų rėmimo programos tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo
 T-50 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto panaudos
 T-51 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto panaudos sutarties nutraukimo prieš terminą
 T-52 Dėl UAB „Pakruojo  vandentiekis“ įstatinio kapitalo didinimo savivaldybės papildomu turtiniu įnašu ir pavedimo eksploatuoti inžinerinius tinklus
 T-53 Dėl gyvenamųjų patalpų išbraukimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų sąrašo ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
 T-54 Dėl sutikimo perimti bešeimininkį turtą Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn
 T-55 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų patvirtinimo
 T-56 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
 T-57 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-120 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn“ ir Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-370 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybei patikėjimo teise perduoto valdyti valstybės turto perdavimo rajono mokykloms, Suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centrui bei Švietimo skyriui“ dalinio pakeitimo
 T-58 Dėl kai kurių Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimų dalinio pakeitimo
 T-59 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ataskaitos
 T-60 Dėl žemės sklypo Krivaičių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav., detaliojo plano atlikimo
 T-61 Dėl pritarimo projektui „Šeimos krizių namai“