*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
 T-62 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės socialinės studijų rėmimo fondo programos patvirtinimo
 T-63 Dėl maksimalaus trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos gyventojams dydžio patvirtinimo
 T-64 Dėl UAB „Linkuvos vaistinė“ valdybos rinkimo
 T-65 Dėl Administracinės komisijos prie Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sudarymo
 T-66 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero potvarkių patvirtinimo
 T-67 Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo komisijos sudarymo
 T-68 Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio
 T-69 Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
 T-70 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės  24 d. sprendimų Nr. T-180 ir Nr. T-181 bei 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-87 ir 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-202 pripažinimo netekusiais galios
 T-71 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-362 ,,Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių ir pajamų mokesčio dydžio nustatymo“ priedo dalinio pakeitimo
 T-72 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos  tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo
 T-73 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos  patvirtinimo
 T-74 Dėl klasių komplektų skaičiaus bendrojo lavinimo mokyklose 2009–2010 m. m. patvirtinimo
 T-75 Dėl Priėmimo į Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-398, 10 punkto pakeitimo
 T-76 Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro lėšų, skirtų socialinei globai asmenims su sunkia negalia, naudojimo tvarkos
 T-77 Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro pareigybių ir etatų  sąrašo patvirtinimo
 T-78 Dėl ugdymo įstaigų autotransporto priemonių nuomos įkainių patvirtinimo
 T-79 Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorei Astai Jasiūnienei
 T-80 Dėl pavedimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriui vykdyti kai kurias paprastosios savivaldybės tarybos kompetencijos funkcijas
 T-81 Dėl pritarimo Pakruojo dvaro sodybos nuomos sutarties projektui
 T-82 Dėl rašytojo Juozo Paukštelio literatūrinės premijos skyrimo
 T-83 Dėl žemės sklypo Pakruojo rajone, Jovarų kaime (kadastrinis Nr. 6565/0006:256), detaliojo plano patvirtinimo
 T-84 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2008  metų biudžeto  įvykdymo ataskaitos patvirtinimo
 T-85 Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
 T-86 Dėl kredito linijos
 T-87 Dėl įgaliojimų suteikimo AB „Pakruojo autotransportas“ visuotiniame akcininkų susirinkime
 T-88 Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sąrašo papildymo
 T-89 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo Pakruojo sen., Mažeikonių k.
 T-90 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo Žeimelio sen., Grikpėdžių k.    
 T-91 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo Žeimelio sen., Bardiškių k.
 T-92 Dėl Specialiosios visuomenės sveikatos rėmimo programos patvirtinimo
 T-93 Dėl turto perėmimo
 T-94 Dėl Pakruojo kultūros centro direktoriaus pareigybės aprašymo 4 punkto pakeitimo
 T-95 Dėl Pakruojo rajono sporto centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo
 T-96 Dėl sutikimo perimti turtą Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn pagal dovanojimo sandorį
 T-97 Dėl UAB „Pakruojo  komunalininkas“ įstatinio kapitalo didinimo savivaldybės papildomu turtiniu įnašu
 T-98 Dėl dalyvavimo paprojektyje „Šiaulių apskrities  vietinės ir regioninės valdžios institucijų vadovų administracinių gebėjimų stiprinimas“
 T-99 Dėl privatizuojamų objektų sąrašo papildymo
 T-100 Dėl sutikimo perimti mokymo įrangą
 T-101 Dėl rekonstrukcijos darbų verčių perdavimo
 T-102 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-52 „Dėl UAB „Pakruojo vandentiekis“ įstatinio kapitalo didinimo savivaldybės papildomu turtiniu įnašu ir pavedimo eksploatuoti inžinerinius tinklus“ dalinio pakeitimo
 T-103 Dėl prašymo neatlygintinai perduoti valstybinę žemę savivaldybės nuosavybėn
 T-104 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-170 „Dėl panaudos sutarties su viešąja įstaiga „Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centras“  papildymo“ dalinio pakeitimo
 T-105 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto panaudos    
 T-106 Dėl pritarimo investiciniam projektui „Pakruojo miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija“
 T-107 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto panaudos
 T-108 Dėl pavedimo Pakruojo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai dalyvauti viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro vidaus audite