*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
 T-109 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos kultūros skyriui pavaldžių įstaigų teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
 T-110 Dėl Pakruojo rajono vietinės reikšmės  kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo sąrašo patvirtinimo
 T-111 Dėl Pakruojo rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo priežiūros komisijos sudarymo
 T-112 Dėl Linkuvos miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų techninio projekto
 T-113 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos ir jos nuostatų patvirtinimo
 T-114 Dėl viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro 2008 m. finansinės atskaitomybės, veiklos ataskaitos patvirtinimo ir įgaliojimų sutiekimo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Algimantui Čepuliui  
 T-115 Dėl atleidimo nuo mokesčio už verslo liudijimą
 T-116 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo suderinimo
 T-117 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo
 T-118 Dėl Pakruojo r., Klovainių sen., Krivaičių k. sklypo paskirties keitimo detaliojo plano patvirtinimo
 T-119 Dėl Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių priežiūros bei lankymo Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
 T-120 Dėl A. Stasiukaičio mokymo Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centre
 T-121 Dėl Rozalimo vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo
 T-122 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo Rozalimo sen., Vismantų k.
 T-123 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo Rozalimo sen., Medikonių k.
 T-124 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo Rozalimo sen., Bališkių k.
 T-125 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo Žeimelio sen., Diržių k.
 T-126 Dėl paslaugų ir pramogų objektų statybos Pakruojo r., Pakruojo k. sodininkų bendrijoje „Šaltinėlis“, detaliojo plano atlikimo
 T-127 Dėl leidimo UAB „Pakruojo šiluma“ dalyvauti UAB „Pakruojo altergrana“ steigime
 T-128 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2008 m. metinės finansinės atskaitomybės ir veiklos rezultatų ataskaitos patvirtinimo
 T-129 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės 2008 m. metinės finansinės atskaitomybės ir veiklos rezultatų ataskaitos patvirtinimo
 T-130 Dėl UAB „Pakruojo vandentiekis“ 2008 m. metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo
 T-131 Dėl UAB „Pakruojo šiluma“ 2008 m. metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo
 T-132 Dėl UAB „Pakruojo projektavimo biuras“ 2008 m. metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo
 T-133 Dėl UAB „Knyga visiems“ 2008 m. metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo
 T-134 Dėl UAB „Linkuvos vaistinė“ 2008 m. metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo
 T-135 Dėl rekonstrukcijos, statybos darbų ir įrangos verčių perdavimo
 T-136 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto panaudos“ dalinio pakeitimo ir papildymo
 T-137 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
 T-138 Dėl prioritetinių projektų, teikiamų valstybės investicijų 2010–2012 metų programai, sąrašo patvirtinimo
 T-139 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės  negyvenamųjų patalpų, esančių Mūšos g., Linkuvos m., Pakruojo r., panaudos
 T-140 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo
 T-141 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo
 T-142 Dėl 2009 metų žemės mokesčio bei žemės nuomos mokesčio už  valstybinę  žemę  tarifų, lengvatų ir mokėjimo terminų nustatymo
 T-143 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-358 „Dėl  leidimo  imti  ilgalaikę  paskolą“ 1 ir 3 punktų pakeitimo
 T-144 Dėl UAB „Pakruojo komunalininkas“ 2008 m. metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo
 T-145 Dėl projektų, teikiamų gauti finansavimą iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas), sąrašo patikslinimo
 T-146 Dėl leidimo VšĮ Pakruojo verslo informacijos centrui nuomoti laisvas patalpas
 T-147 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl Specialiosios visuomenės sveikatos rėmimo programos patvirtinimo“ 3 punkto pakeitimo
 T-148 Dėl visuomenei būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo
 T-149 Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sąrašo papildymo
 T-150 Dėl pritarimo  dalyvauti paprojektyje „Meno terapijos taikymas neįgaliųjų ir šeimos mikroklimato gerinimui“
 T-151 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos dalyvavimo INTERREG III A Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektuose
 T-152 Dėl sutikimo perimti turtą Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn pagal dovanojimo sandorį