*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
 T-153 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009–2011 metų programos patvirtinimo
 T-154 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos  2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-39 „Dėl Kelionės išlaidų mokytojams, kitiems pedagogams, sveikatos priežiūros specialistams, gydytojams ir slaugytojams, socialiniams darbuotojams ir jų padėjėjams, socialiniams pedagogams ir jų padėjėjams, auklėtojams ir jų padėjėjams, kultūros ir meno darbuotojams kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
 T-155 Dėl Grikpėdžių Broniaus Nainio pagrindinės mokyklos ir Žeimelio vidurinės mokyklos reorganizavimo
 T-156 Dėl Pakruojo rajono 2009 metų melioracijos darbų programos, vykdomos iš Valstybės investicijų programos lėšų, jos objektų  sąrašo ir Pakruojo rajono 2009 metų melioracijos lėšų panaudojimo programos naujos redakcijos patvirtinimo
 T-157 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-399 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
 T-158 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos dalyvavimo Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo finansuojamame Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo projekte „Water quality improvement measures within cross-border lielupe river basin management“
 T-159 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2009 m. veiklos plano patvirtinimo
 T-160 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl leidimo  imti  ilgalaikę  paskolą“ finansuojamų objektų patikslinto  sąrašo patvirtinimo
 T-161 Dėl asmenų (šeimų), turinčių teisę į Pakruojo rajono savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašų sudarymo, patikslinimo ir Būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimo tvarkos aprašo  patvirtinimo
 T-162 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės socialinių būstų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo
 T-163 Dėl projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-012 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pakruojyje ir Linkuvoje“ finansinio gyvybingumo
 T-164 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro kai kurių medicinos punktų likvidavimo
 T-165 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vidinės struktūros
 T-166 Dėl panaudos sutarties su viešąja įstaiga Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centru patikslinimo
 T-167 Dėl sutikimo neatlygintinai perduoti Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėje esantį ilgalaikį materialųjį turtą valstybės nuosavybėn
 T-168 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės  negyvenamųjų patalpų, esančių Preičiūnų k.,  Pakruojo r., panaudos
 T-169 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto lėšų preliminarios taupymo programos patvirtinimo
 T-170 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl pritarimo paramos iš intervencinių atsargų teikimo labiausiai nepasiturintiems Pakruojo rajono gyventojams 2009 m. programai“ papildymo
 T-171 Dėl Pakruojo r., Linkuvos m., Pašvitinio g. 43 esančio žemės sklypo dalies detaliojo plano patvirtinimo
 T-172 Dėl Pakruojo miškų urėdijos Pakruojo girininkijos miško 61 kvartalo dalies, esančios Pakruojo r., Akmenėlių k., detaliojo plano patvirtinimo
 T-173 Dėl AB „Pakruojo autotransportas“ kreditavimo sutarčių termino pratęsimo