*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

Sprendimo Nr. Sprendimo pavadinimas
T-174 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m.  vasario 19 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
T-175 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Pakruojo miesto teritorijos ribų pakeitimo
T-176 Dėl Pamūšio pagrindinės mokyklos ir Pašvitinio pagrindinės mokyklos  reorganizavimo
T-177 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-148 patvirtinto visuomenei būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo pakeitimo
T-178 Dėl įgaliojimų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojui Romui Medzveckui viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro dalininkų susirinkime
T-179 Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sąrašo papildymo
T-180 Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės merui Sauliui Gegieckui
T-181 Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojui Romui Medzveckui
T-182 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T-183 Dėl Pakruojo rajono vietinės reikšmės  kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo sąrašo patvirtinimo
T-184 Dėl Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos veiklos organizavimo  2009–2010 m. m.
T-185 Dėl užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje
T-186 Dėl Pakruojo r., Linkuvos m., J. Janonio g. 1 esančio žemės sklypo detaliojo plano patvirtinimo
T-187 Dėl seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo
T-188 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo
T-189 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartis, didžiausio leistino skaičiaus nustatymo
T-190 Dėl prioritetinių projektų, teikiamų valstybės investicijų 2010–2012 metų programai, sąrašo papildymo
T-191 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės negyvenamųjų patalpų, esančių Vileišių k.,  Žeimelio sen., Pakruojo r., panaudos
T-192 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl UAB „Pakruojo vandentiekis“ 2008 m. metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
T-193 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn
T-194 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-362 „Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių ir pajamų mokesčio dydžio nustatymo“ pakeitimo
T-195 Dėl Linkuvos kultūros centro įsteigimo
T-196 Dėl projektų, teikiamų gauti finansavimą iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įgyvendinimo
T-197 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2007—2013 metų strateginio plėtros plano priemonių patikslinimo ir papildymo
T-198 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero Sauliaus Gegiecko 2008 metų veiklos ataskaitos
T-199 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorės Astos Jasiūnienės veiklos ataskaitos
T-200 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
T-201 Dėl savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2009 m. II pusmetyje sąmatos patvirtinimo
T-202 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo ir apskaitos tvarkos nustatymo“ dalinio pakeitimo
T-203 Dėl ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti
T-204 Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorei Astai Jasiūnienei
T-205 Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės kontrolierei Irenai Urmonienei
T-206 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-218 „Dėl Kreipimosi socialinei paramai mokiniams gauti tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
T-207 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai
T-208 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-11 „Dėl Pakruojo rajono  ugdymo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo“ 2 priedo dalinio pakeitimo