*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
 T-234 Dėl Pakruojo rajono priešgaisrinės tarnybos Linkuvos ugniagesių komandos įsteigimo
 T-235 Dėl Pakruojo rajono priešgaisrinės tarnybos nuostatų papildymo
 T-236 Dėl Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo
 T-237 Dėl Bedarbių rėmimo fondo priežiūros komisijos sudarymo
 T-238 Dėl UAB „Knyga visiems“ valdybos rinkimo
 T-239 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos sudarymo
 T-240 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo
 T-241 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo poilsio ir turizmo centro tarybos patvirtinimo
 T-242 Dėl komisijos turizmo infrastruktūrai rajone tobulinti
 T-243 Dėl Administracinės komisijos prie Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sudarymo
 T-244 Dėl UAB „Linkuvos vaistinė“ valdybos rinkimo
 T-245 Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Algimantui Čepuliui
 T-246 Dėl administruojamų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų sąrašo patvirtinimo
 T-247 Dėl žemės sklypo Beržinių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav., detaliojo plano patvirtinimo
 T-248 Dėl mažaaukščio daugiabučio gyvenamojo namo statybos Pakruojo m., Taikos g., žemės sklypo  detaliojo plano patvirtinimo
 T-249 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendro naudojimo žemės sklypų
 T-250 Dėl Pakruojo rajono kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo darbų 2010 metų programos patvirtinimo
 T-251 Dėl įgaliojimų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojui Romui Medzveckui dalyvauti viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro dalininkų susirinkimuose ir balsuoti visais darbotvarkių klausimais
 T-252 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės prekybos prekyvietėse ir viešose vietose taisyklių patvirtinimo
 T-253 Dėl Pakruojo rajono vietinės reikšmės  kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo sąrašo patvirtinimo
 T-254 Dėl antkainio dydžio nustatymo mokyklų valgyklų gaminamiems maisto patiekalams
 T-255 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m.  birželio 25 d. sprendimo Nr. T-174 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m.  vasario 19 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto patvirtinimo“  pakeitimo“ priedų dalinio pakeitimo
 T-256 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 metų balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl žemės mokesčio bei žemės nuomos mokesčio už  valstybinę  žemę  tarifų, lengvatų ir mokėjimo terminų nustatymo“ pakeitimo
 T-257 Dėl privatizuojamų objektų sąrašo papildymo
 T-258 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Pakruojo rajono savivaldybės administracijai
 T-259 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, šiuo metu perduoto patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Pakruojo r. Rozalimo vidurinei mokyklai, perdavimo savivaldybei ir kitoms savivaldybės biudžetinėms įstaigoms
 T-260 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti asociacijai Žalgirio bendruomenei panaudos pagrindais
 T-261 Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (įgyvendinant ją planavimo būdu)
 T-262 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-196 „Dėl projektų, teikiamų gauti finansavimą iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įgyvendinimo“ dalinio pakeitimo
 T-263 Dėl garantijos suteikimo
 T-264 Dėl leidimo viešajai įstaigai Pakruojo ligoninei įkeisti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą