*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
 T-265 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009-03-26 sprendimo Nr. T-78 „Dėl ugdymo įstaigų autotransporto priemonių nuomos įkainių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
 T-266 Dėl UAB „Pakruojo vandentiekis“ valdybos rinkimo
 T-267 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo
 T-268 Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sąrašo papildymo
 T-269 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-74 ,,Dėl klasių komplektų skaičiaus bendrojo lavinimo mokyklose 2009–2010 m. m. patvirtinimo“ priedo dalinio pakeitimo
 T-270 Dėl Pakruojo  rajono savivaldybės švietimo  įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų patvirtinimo
 T-271 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų bei muzikos mokyklos direktorių darbo pagal papildomas darbo sutartis ir 2009–2010 mokslo metų savaitės darbo laiko grafiko patvirtinimo
 T-272 Dėl Ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo ir bendradarbiavimo tarp įstaigų, įmonių ir organizacijų sutarčių sudarymo  tvarkos aprašo patvirtinimo
 T-273 Dėl vidutinės kuro kainos, taikomos būsto šildymo ir šalto vandens pašildymo išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti
 T-274 Dėl priedų prie tarnybinio atlyginimo mokėjimo Pakruojo rajono pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojams, bendrojo lavinimo mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojams ir pedagogams
 T-275 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-135 „Dėl rekonstrukcijos, statybos darbų ir įrangos verčių perdavimo“ dalinio pakeitimo
 T-276 Dėl santuokos registravimo ceremonijos reprezentacinės vietos nustatymo
 T-277 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m.  birželio 25 d. sprendimo Nr. T-174 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m.  vasario 19 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto patvirtinimo“  pakeitimo“ priedų dalinio pakeitimo
 T-278 Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo
 T-279 Dėl valstybės turto, perduoto savivaldybei valdyti, naudotis ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo naudotis panaudos pagrindais savivaldybės biudžetinei įstaigai ir jos filialams
 T-280 Dėl pritarimo UAB „Pakruojo šiluma“ pratęsti paskolos sutartį
 T-281 Dėl leidimo UAB „Pakruojo šiluma“ imti trumpalaikę paskolą ir įkeisti ilgalaikį turtą
 T-282 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ centralizuotai vartotojams tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo
 T-283 Dėl gyvulininkystės plėtros Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano parengimo
 T-284 Dėl Pakruojo r., Pamūšio k. esančio žemės sklypo dalies tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano patvirtinimo
 T-285 Dėl vėjo elektrinių statybos Akmenėlių ir Pakruojo k., Pakruojo r., detaliojo plano patvirtinimo
 T-286 Dėl Pakruojo m., Pramonės g. 11 esančio žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimo pakeitimo detaliojo plano patvirtinimo
 T-287 Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (Leader metodu)
 T-288 Dėl valstybės turto, perduoto savivaldybei valdyti, naudotis ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo naudotis panaudos pagrindais savivaldybės biudžetinei įstaigai ir jos filialams
 T-289 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-10  „Dėl  dalyvavimo valstybės projektuose pagal priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ dalinio pakeitimo
 T-290 Dėl leidimo UAB „Pakruojo vandentiekis“ imti ilgalaikę paskolą ir įkeisti bendrovei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą
 T-291 Dėl Savivaldybės būsto (gyvenamųjų patalpų) ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų privatizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 T-292 Dėl Pakruojo rajono vietinės reikšmės  kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo sąrašo patvirtinimo
 T-293 Dėl Pakruojo m., Taikos g. esančio laisvos valstybinės žemės sklypo detaliojo plano atlikimo
 T-294 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Algimanto Čepulio atšaukimo iš kasmetinių atostogų
 T-295 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos kreipimosi į Lietuvos Respublikos Seimą ir Vyriausybę teksto patvirtinimo
 T-296 Dėl leidimo pakeisti pastato, esančio Mikoliškio k., Žeimelio sen., Pakruojo r. sav., paskirtį ir atlikti rekonstrukcijos darbus
 T-297 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti asociacijai Mikoliškio kaimo bendruomenei panaudos pagrindais