*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
 T-298 Dėl žemės sklypo Moniūnų k., Pakruojo r. sav., detaliojo plano atlikimo
 T-299 Dėl Pakruojo rajono  savivaldybės Klovainių seniūnijos bendro naudojimo žemės sklypų
 T-300 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero 2009 m. spalio 13 d. potvarkio Nr. MA–6 „Dėl nemokamų atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojui Romui Medzveckui“ patvirtinimo
 T-301 Dėl žemės sklypo Sigutėnų k., Pakruojo sen., Pakruojo r. sav., detaliojo plano patvirtinimo
 T-302 Dėl didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Pakruojo mieste ir priemiesčio zonoje specialiojo plano patvirtinimo
 T-303 Dėl žemės sklypų, esančių Pakruojo r., Vaišvydžių k. (kad. Nr. 6501/0008:89, Nr. 6501/0008:115, Nr. 6501/0008:129) ir Uošo k. (kad. Nr. 6501/0008:90, Nr. 6501/0008:172),  detaliojo plano patvirtinimo
 T-304 Dėl Pakruojo r., Jovarų k. esančio žemės sklypo (kad. Nr. 6565/0005:202) detaliojo plano patvirtinimo
 T-305 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-95 „Dėl vietinės rinkliavos nuostatų patvirtinimo“ 2 priedo dalinio pakeitimo
 T-306 Dėl Pakruojo  rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Pakruojo  rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-11  „Dėl Pakruojo  rajono ugdymo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo“ 2 priedo dalinio pakeitimo“ dalinio pakeitimo
 T-307 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti asociacijai Žvirblonių kaimo bendruomenei panaudos pagrindais
 T-308 Dėl  2000 m. vasario 11 d. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 20 „Dėl savivaldybės ilgalaikio materialaus turto nuomos“ papildymo
 T-309 Dėl nekilnojamojo daikto ir ilgalaikio materialiojo  turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn
 T-310 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-226 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo
 T-311 Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose
 T-312 Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio
 T-313 Dėl Socialinės globos, teikiamos asmenims su sunkia negalia, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 T-314 Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Algimantui Čepuliui
 T-315 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-95 ,,Dėl Pakruojo rajono sporto centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ priedo papildymo
 T-316 Dėl leidimo UAB „Pakruojo komunalininkas“ imti trumpalaikę paskolą ir įkeisti ilgalaikį turtą
 T-317 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo vandentiekis“ 2009–2013 metų infrastruktūros plėtros ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymui lėšų panaudojimo plano patvirtinimo
 T-318 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos dalyvavimo Švietimo įstaigų modernizavimo programoje
 T-319 Dėl Pakruojo rajono priešgaisrinės tarnybos nuostatų  patvirtinimo
 T-320 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti asociacijai Linkuvos sporto klubui „Svarelis“ panaudos pagrindais
 T-321 Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo
 T-322 Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio
 T-323 Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio