*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

Sprendimo Nr. Sprendimo pavadinimas
 T-369  Dėl pritarimo dalyvauti ekonomikos veiksmų programos priemonėje „Elektroninė demokratija: regionai“  įgyvendinant projektą „Elektroninės demokratijos stiprinimas Šiaulių mieste ir regione“
 T-370  Dėl Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro lėšų, skirtų socialinei globai asmenims su sunkia negalia, naudojimo tvarkos dalinio pakeitimo
 T-371  Dėl viešosios įstaigos Pakruojo poilsio ir turizmo centro įstatų patvirtinimo
 T-372  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Šiaulių teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą
 T-373  Dėl Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo
 T-374  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo
 T-375  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2010 metų veiklos programos patvirtinimo
 T-376  Dėl Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo
 T-377  Dėl pavadinimo aikštei suteikimo Pakruojo r., Lygumų sen., Lygumų mstl.
 T-378  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-261 „Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (įgyvendinant ją planavimo būdu)“ papildymo
 T-379  Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn
 T-380  Dėl leidimo viešajai įstaigai Pakruojo ligoninei įkeisti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ir imti trumpalaikę paskolą (kredito linija)
 T-381  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koncepcijos
 T-382  Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai įgyvendinant projektą „Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti bei gauti viešosiose bibliotekose, plėtra“
 T-383  Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo
 T-384  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
 T-385  Dėl leidimo įregistruoti nekilnojamąjį turtą UAB „Pakruojo vandentiekis“ nuosavybėn ir UAB „Pakruojo vandentiekis“ įstatinio kapitalo didinimo
 T-386  Dėl Sauliaus Margio skyrimo atstovauti savivaldybės interesams Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ valdyboje
 T-387  Dėl Rimos Juozapavičienės skyrimo atstovauti savivaldybės interesams Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ valdyboje
 T-388  Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sąrašo papildymo
 T-389  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T-278 ir 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-318 pripažinimo netekusiais galios
 T-390  Dėl pagal testamentą paveldimo turto priėmimo savivaldybės nuosavybėn